بسمه تعالی با سلام احتراماً باستحضار می رساند اینجانب رئیس هیئت مدیره

بسمه تعالی با سلام احتراماً باستحضار می رساند اینجانب رئیس هیئت مدیره یکی از تعاونی های مسکن مهر می باشم که از تاریخ آذر ماه سال 86 مشغول این موضوع گردیده ام نظر به توجه و اهتمام دولت در خصوص ساخت پروژه مسکن مهر ما هم تمامی تلاشمان بر این موضوع بود که سهم کوچکی در راستای خدمات رسانی به مردم عزیز داشته باشیم در تاریخ اردیبهشت سال 88 طی تفاهم نامه ای با سازمان مسکن و شهرسازی مفرر گردید زمین تحویل بگیریم و این موضوع ادامه داشت تا اینکه نهایتاً در دی ماه سال 88 این اتفاق افتاد و ما توانستیم زمین مذکور را تحویل بگیریم با توجه به اینکه متاسفانه در خصوص مسکن مهر هیچ کدام از مسئولین استان اطلاع رسانی به تعاونی ها را انجام نمیدادند حالا عمداً یا سهواً را خدا می داند یک کمیته هفت نفره در محل سازمان نظام مهندسی متشکل از استانداری، تعاون، سازمان مسکن، نظام مهندسی و... تشکیل وقراردادی تحمیلی با مصالح آماده و مقرر گردید تعاونی ها بعنوان کارفرما با شرکت های ساختمانی قرارداد منعقد نمایند.(این ها هیچ کدامش را مکتوب اعلام نکردند به تعاونی ها) ما دنبال پیمانکار رفتیم با پیمانکاران بومی صحبت و جلساتی داشتیم که اکثراً اعلام می کردند نقدینگی نداریم و تعاونی باید پول بدهد ما بسازیم نسبت به نحوه پرداخت قرارداد هم اعتراض داشتند و درخواست کمک مالی تعاونی در کنار قرارداد مذکور را داشتند که اسناد آن موجود می باشد ما این موضوع رو که دیدیم گفتیم صلاح نیست و ممکن است در اجرای عملیات با این شرکت ها به مشکل بربخوریم و سراغ پیمانکار خارج از استان رفتیم تا اولاً مشارکت مالی آنها را در این موضوع داشته اشیم ثانیاً می توان با توجه به توانایی مالی آن شرکت ها از ظرفیت های موجود استان (پیمانکاران استانی) استفاده نمائیم با توجه به اینکه پیمانکاران می بایست توسط کمیته هفت نفره (قبلاً توضیح داده شد) مورد تایید قرار می گرفتند ما پیمانکار خارج از استان را به کمیته بردیم آقایان گفتند که ما با حضور پیمانکار خارج از استان موافق نیستیم با چند بار حضور در کمیته مذکور نهایتا موافقت خود را مشروط بر اینکه پیمانکار خارج از ااستان اولاً می بایست به ازای هر واحد مبلغ 800000 هزار تومان علاوه بر ضمانتنامه بانکی 20% قرارداد پرداخت و ثانیاً با شرکت های ساختمانی استان نیز کنسرسیوم انجام دهد ... و نهایت اینکه این اتفاق حاصل نشد و ما مجبور شدیم با یکی از پیمانکاران استان وارد عقد قرارداد شویم... پیمانکارصریحاً اعلام کرد من توانایی مالی نداریم و همان تکرار مکررات ما به یمانکار عرض کردیم پولی که در اختیار ما هست مال افرادی هست که به نان شب هم نیازمندند بیائیم قراردادی به صورت موازی در کنار قرارداد کمتیه هفت نفره و بدون مصالح ببندیم که مردم هم منفع شوند آنها هم قبول کردند و ما در کنار قرارداری که در کمیته هفت نفره با مصالح به ازای هر متر پروژه مبلغ 159000 تومان منعقد کرده بودیم قرارداد دستمزدی به مبلغ 38500 منعقد نمودیم و مقرر شد تهیه مصالح با تعاونی باشد قرارداد را هم با نام تعاونی بستیم هیئت مدیره 3 نفر بودیم ما به دیگر اعضای هیئت مدیره جیزی از این موضوع نگفتیم چون مدیر عامل و بنده عضو هیئت مدیره بودیم و نخواستیم عضو دیگری که در اصل کار هم مشارکت نداشت و بازرس را درگیر این کار کنیم منتهی جلسه ای مشترک با پیمانکار و هیئت مدیره گذاشتیم پیمانکار توجیه کرد ممکن است به تورم و ... برخورد کنیم ما هم تائید کردیم و دوستان بازرس و عضو دیگر تعاونی مصوب کردیم مبالغی برای پیشترفت کار به پیکانکار پرداخت و در اولین قسط دریافت تسهیلات مبالغ مذکور به حساب تعاونی منظور گردد ما هم مبالغی برداشت کردیم که تمامی مبالغ برداشت شده صرف تهیه مصالح به کار رفته است و ریالی هم به نفع کسی از حساب تعاونی خارج نگردیده لازم به ذکر است موفعی که ما با پیمانکار می خواستیم قرارداد دستمزدی ببندیم من به ایشان گفتم این کار تخلف است ایشان با رئیس نظام مهندسی تماس گرفت و رئیس نظام مهندسی به ایشان گفت شما هر جور قرارداد می خوهید ببندید منعی نداره بشرطی که خودتان کار کنید و به پیمانکار خارج از استان ندهید تا اینکه اداره اطلاعات از موضوع خبردار شد بنده را 2 ساعتی احضار و به سوالات آنها پاسخ دادم - آنها یکی از حرفهاشون این بود ما از ژیمانکار درخواست پول کردیم - یا قرار بوده مابه التفاوت سود دستمزدی با مصالح رو به جیب خودتون بزنید و... مدیر عامل هم 6 روزی بارداشت بود نهایتاً به مدیر تعاون استان نامه زدند و خواستار برکنار ما شدند مدیر تعاون از ما خواست استعفا بدهیم تا پرونده و سابقه برای ما درست نشه من با چند تا از همکاران شما مشورت کردم گفتند نه استعفا ندید - اطلاعات داره اهرم فشارش استفاده می کنه و شما اگه استعفا بدید می آئید همه اتهامات را برگردن می گیرید عملاً ما هم استعفا ندادیم بعد چند روزی واحد حقوقی تعاون ما رو خواست به اضافه دیگر عضو هیئت مدیره و بازرس و گفت بر اساس حکم دادستان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تا اطلاع ثانوی از کا رمعلق می شوند و باید اموال تحویل عضو هیئت مدیره و بازرس شود ما هم این کار و کردیم نهایتاً آنها اعلام کردند که چون تعاونی هیئت مدیره اش از اکثریت افتاده ما 3 نفر را منصوب می کنیم که اینها ادامه کار بدهند با کلی توضیحات سوال اینجاست: 1- با وجود یکی از اعضای هیئت مدیره که نائب رئیس و یکی از صاحبان امضا می باشد - وجود فرد علی البدل امکان حذف این افراد قانونی است؟ چطور با چه استناد قانونی؟ 2- آیا با اینکه ما با انغقاد این قرارداد که به نفع مردم و به ازای هر فرد مبلغ 3500000 کاهش هزینه بصورت کارشناسی شده داشته ایم متهم می شویم؟ 3- آیا راهکار دفاعی از خودمان وجود دارد یا صبر کنیم ما را محکوم کنند؟ 4- آیا پرونده ما و قاضی پزونده تحت فشار اداره اطلاعات حکم صادر می کند یا اسنادات و تخلفات احتمالی قانونی را لحاظ می کتد؟ 5- با توجه به اینکه ما قرارداد کمیته هفت نفره را عملاً نقض کردیم ایا این موضوع حقوقی است یا تخلف اداری؟ 6 - ممنون می شوم ما را راهنمائی حقوقی و با استنادات قانونی نمائید 7- آیا گرفتن وکیل ضروری است؟ یا اصلن وکیلی حاضر می شود این پرونده را که از اطلاعات آمده قبول کند؟ با تشکر

بسمه-تعالی-
با-سلام
احتراماً-باستحضار-می-رساند-اینجانب-رئیس-هیئت-مدیره-یکی-از-تعاونی-های-مسکن-مهر-می-باشم-که-از-تاریخ-آذر-ماه-سال-86-مشغول-این-موضوع-گردیده-ام
نظر-به-توجه-و-اهتمام-دولت-در-خصوص-ساخت-پروژه-مسکن-مهر-ما-هم-تمامی-تلاشمان-بر-این-موضوع-بود-که-سهم-کوچکی-در-راستای-خدمات-رسانی-به-مردم-عزیز-داشته-باشیم
در-تاریخ-اردیبهشت-سال-88-طی-تفاهم-نامه-ای-با-سازمان-مسکن-و-شهرسازی-مفرر-گردید-زمین-تحویل-بگیریم-و-این-موضوع-ادامه-داشت-تا-اینکه-نهایتاً-در-دی-ماه-سال-88-این-اتفاق-افتاد-و-ما-توانستیم-زمین-مذکور-را-تحویل-بگیریم
با-توجه-به-اینکه-متاسفانه-در-خصوص-مسکن-مهر-هیچ-کدام-از-مسئولین-استان-اطلاع-رسانی-به-تعاونی-ها-را-انجام-نمیدادند-حالا-عمداً-یا-سهواً-را-خدا-می-داند
یک-کمیته-هفت-نفره-در-محل-سازمان-نظام-مهندسی-متشکل-از-استانداری،-تعاون،-سازمان-مسکن،-نظام-مهندسی-و...-تشکیل-وقراردادی-تحمیلی-با-مصالح-آماده-و-مقرر-گردید-تعاونی-ها-بعنوان-کارفرما-با-شرکت-های-ساختمانی-قرارداد-منعقد-نمایند.(این-ها-هیچ-کدامش-را-مکتوب-اعلام-نکردند-به-تعاونی-ها)
ما-دنبال-پیمانکار-رفتیم
با-پیمانکاران-بومی-صحبت-و-جلساتی-داشتیم-که-اکثراً-اعلام-می-کردند-نقدینگی-نداریم-و-تعاونی-باید-پول-بدهد-ما-بسازیم
نسبت-به-نحوه-پرداخت-قرارداد-هم-اعتراض-داشتند-و-درخواست-کمک-مالی-تعاونی-در-کنار-قرارداد-مذکور-را-داشتند-که-اسناد-آن-موجود-می-باشد
ما-این-موضوع-رو-که-دیدیم-گفتیم-صلاح-نیست-و-ممکن-است-در-اجرای-عملیات-با-این-شرکت-ها-به-مشکل-بربخوریم-و-سراغ-پیمانکار-خارج-از-استان-رفتیم-تا-اولاً-مشارکت-مالی-آنها-را-در-این-موضوع-داشته-اشیم
ثانیاً-می-توان-با-توجه-به-توانایی-مالی-آن-شرکت-ها-از-ظرفیت-های-موجود-استان-(پیمانکاران-استانی)-استفاده-نمائیم-
با-توجه-به-اینکه-پیمانکاران-می-بایست--توسط-کمیته-هفت-نفره-(قبلاً-توضیح-داده-شد)-مورد-تایید-قرار-می-گرفتند-ما-پیمانکار-خارج-از-استان-را-به-کمیته-بردیم-آقایان-گفتند-که-ما-با-حضور-پیمانکار-خارج-از-استان-موافق-نیستیم
با-چند-بار-حضور-در-کمیته-مذکور-نهایتا-موافقت-خود-را-مشروط-بر-اینکه-پیمانکار-خارج-از-ااستان-اولاً-می-بایست-به-ازای-هر-واحد-مبلغ-800000-هزار-تومان-علاوه-بر-ضمانتنامه-بانکی-20%-قرارداد-پرداخت-و-ثانیاً-با-شرکت-های-ساختمانی-استان-نیز-کنسرسیوم-انجام-دهد
...-و-نهایت-اینکه-این-اتفاق-حاصل-نشد-و-ما-مجبور-شدیم-با-یکی-از-پیمانکاران-استان-وارد-عقد-قرارداد-شویم...
پیمانکارصریحاً-اعلام-کرد-من-توانایی-مالی-نداریم-و-همان-تکرار-مکررات-
ما-به-یمانکار-عرض-کردیم-پولی-که-در-اختیار-ما-هست-مال-افرادی-هست-که-به-نان-شب-هم-نیازمندند-بیائیم-قراردادی-به-صورت-موازی-در-کنار-قرارداد-کمتیه-هفت-نفره-و-بدون-مصالح-ببندیم-که-مردم-هم-منفع-شوند
آنها-هم-قبول-کردند-و-ما-در-کنار-قرارداری-که-در-کمیته--هفت-نفره-با-مصالح-به-ازای-هر-متر-پروژه-مبلغ-159000-تومان-منعقد-کرده-بودیم-قرارداد-دستمزدی-به-مبلغ-38500-منعقد-نمودیم-و-مقرر-شد-تهیه-مصالح-با-تعاونی-باشد
قرارداد-را-هم-با-نام-تعاونی-بستیم
هیئت-مدیره-3-نفر-بودیم-ما-به-دیگر-اعضای-هیئت-مدیره-جیزی-از-این-موضوع-نگفتیم
چون-مدیر-عامل-و-بنده-عضو-هیئت-مدیره-بودیم-و-نخواستیم-عضو-دیگری-که-در-اصل-کار-هم-مشارکت-نداشت-و-بازرس-را-درگیر-این-کار-کنیم
منتهی-جلسه-ای-مشترک-با-پیمانکار-و-هیئت-مدیره-گذاشتیم
پیمانکار-توجیه-کرد-ممکن-است-به-تورم--و-...-برخورد-کنیم-ما-هم-تائید-کردیم-و-دوستان-بازرس-و-عضو-دیگر-تعاونی-مصوب-کردیم-مبالغی-برای-پیشترفت-کار-به-پیکانکار-پرداخت-و-در-اولین-قسط--دریافت-تسهیلات-مبالغ-مذکور-به-حساب-تعاونی-منظور-گردد
ما-هم-مبالغی-برداشت-کردیم-که-تمامی-مبالغ-برداشت-شده-صرف-تهیه-مصالح-به-کار-رفته-است-و-ریالی-هم-به-نفع-کسی-از-حساب-تعاونی-خارج-نگردیده
لازم-به-ذکر-است-موفعی-که-ما-با-پیمانکار-می-خواستیم-قرارداد-دستمزدی-ببندیم-من-به-ایشان-گفتم-این-کار-تخلف-است-ایشان-با-رئیس-نظام-مهندسی-تماس-گرفت-و-رئیس-نظام-مهندسی-به-ایشان-گفت-شما-هر-جور-قرارداد-می-خوهید-ببندید-منعی-نداره-بشرطی-که-خودتان-کار-کنید-و-به-پیمانکار-خارج-از-استان-ندهید
تا-اینکه-اداره-اطلاعات-از-موضوع-خبردار-شد
بنده-را-2-ساعتی-احضار-و-به-سوالات-آنها-پاسخ-دادم---آنها-یکی-از-حرفهاشون-این-بود-ما-از-ژیمانکار-درخواست-پول-کردیم---یا-قرار-بوده-مابه-التفاوت-سود-دستمزدی-با-مصالح-رو-به-جیب-خودتون-بزنید-و...
مدیر-عامل-هم-6-روزی-بارداشت-بود
نهایتاً-به-مدیر-تعاون-استان-نامه-زدند-و-خواستار-برکنار-ما-شدند
مدیر-تعاون-از-ما-خواست-استعفا-بدهیم-تا--پرونده-و-سابقه-برای-ما-درست-نشه
من-با-چند-تا-از-همکاران-شما-مشورت-کردم-
گفتند-نه-استعفا-ندید---اطلاعات-داره-اهرم-فشارش-استفاده-می-کنه-و-شما-اگه-استعفا-بدید-می-آئید-همه-اتهامات-را-برگردن-می-گیرید-عملاً
ما-هم-استعفا-ندادیم
بعد-چند-روزی-واحد-حقوقی-تعاون-ما-رو-خواست-به-اضافه-دیگر-عضو-هیئت-مدیره-و-بازرس-و-گفت
بر-اساس-حکم-دادستان-رئیس-هیئت-مدیره-و-مدیر-عامل-تا-اطلاع-ثانوی-از-کا-رمعلق-می-شوند
و-باید-اموال-تحویل-عضو-هیئت-مدیره-و-بازرس-شود
ما-هم-این-کار-و-کردیم
نهایتاً-آنها-اعلام-کردند-که-چون-تعاونی-هیئت-مدیره-اش-از-اکثریت-افتاده-ما-3-نفر-را-منصوب-می-کنیم-که-اینها-ادامه-کار-بدهند
با-کلی-توضیحات-سوال-اینجاست:
1--با-وجود-یکی-از-اعضای-هیئت-مدیره-که-نائب-رئیس-و-یکی-از-صاحبان-امضا-می-باشد---وجود-فرد-علی-البدل-امکان-حذف-این-افراد-قانونی-است؟-چطور-با-چه-استناد-قانونی؟
2--آیا-با-اینکه-ما-با-انغقاد-این-قرارداد-که-به-نفع-مردم-و-به-ازای-هر-فرد-مبلغ-3500000-کاهش-هزینه-بصورت-کارشناسی-شده-داشته-ایم-متهم-می-شویم؟
3--آیا-راهکار-دفاعی-از-خودمان-وجود-دارد-یا-صبر-کنیم-ما-را-محکوم-کنند؟
4--آیا-پرونده-ما-و-قاضی-پزونده-تحت-فشار-اداره-اطلاعات-حکم-صادر-می-کند-یا-اسنادات-و-تخلفات-احتمالی-قانونی-را-لحاظ-می-کتد؟
5--با-توجه-به-اینکه-ما-قرارداد-کمیته-هفت-نفره-را-عملاً-نقض-کردیم-ایا-این-موضوع-حقوقی-است-یا-تخلف-اداری؟
6---ممنون-می-شوم-ما-را-راهنمائی-حقوقی-و-با-استنادات-قانونی-نمائید
7--آیا-گرفتن-وکیل-ضروری-است؟-یا-اصلن-وکیلی-حاضر-می-شود-این-پرونده-را-که-از-اطلاعات-آمده-قبول-کند؟
با-تشکر
وکیل 

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.