×

با سلام ،در سال 65 پدرم زمینی به مساحت 930 متر مربع را از شخصی در یک ب

با سلام ،در سال 65 پدرم زمینی به مساحت 930 متر مربع را از شخصی در یک برگه معمولی به صورت دستی خریدند و در سال 78 دوتا سند بنام پدرم در ثبت اسناد رسمی کشور صادر شد تا سال 88 این سند دست نخورده باقی ماندکه من از ایشان در سال 88 بدلیل اینکه پدرم پول لازم بودندیکی از سندها را بدون هیچ گونه استعلامی به مبلغ 330000000 میلیون ریال خریداری کردم چون فکر میکردم سند قانونی کشور است ، تا سال 98 بدلیل بیماری پدر و مادرم و مراقبت از ایشان سند همانطور باقی ماند، بعد از فوتشان تصمیم گرفتم از زمینم استفاده نمایم که متاسفانه متوجه شدم این زمین داری مشکلات زیادی است و قسمت اعظم زمین متعلق به اداره گاز هست چون لوله اصلی گاز از روی زمین عبور کرده و هیچ مالکیتی بر روی زمین وجود ندارد، و فروشنده قبلی خسارت را از اداره گاز گرفته است که در مورد ایشان پیگرد قانونی خودش وجود دارد. و شکل دیگر اینکه جمع کل زمین با ابعاد دوره در سند 40 متر اختلاف دارد، حال سوال من از جنابعالی این است که من چه دادخواستی برای وراث تنظیم نمایم که بتوانم خسارتم را بگیرم، 1. باطل کردن معامله 2. فروش مال غیر،3. خسارت زمین ویا غیره متاسفانه مبلغی که در سند و فروشنامه ثبت شده 14900000 ریال معادل یک میلیون و نهصد هزار تومان میباشد چطور میتوانم ثابت کنم 330000000 میلیون ریال پول پرداخت کردم و آیا محاسبه خسارت براساس مبلغی که در سند ذکر شده میباشد که در اینصورت ضرر خواهم کرد. آیا محاسبه خسارت براساس تورم بانک مرکزی است اگر اینطور باشه ارزش پولم خیلی کم میشود، چه نوع دادخواستی بنویسم که بتوانم خسارتم رااز اموال پدرم به اندازه ارزش زمین به نرخ روزبگیرم،در ضمن من تنها دارایی ام این زمین هستش ولی همه وراث دارایی زیادی دارند و لی حاضر به پرداخت خسارت از اموال پدرم که یک خانه هست را نیستند حداقل ده نفر شاهد هستند که شفاها خانه را به من بخشیده بودند، باتشکر و بسیار سپاسگزارم

با-سلام-،در-سال-65-پدرم-زمینی-به-مساحت-930-متر-مربع-را-از-شخصی-در-یک-برگه-معمولی-به-صورت-دستی-خریدند-و-در-سال-78-دوتا-سند-بنام-پدرم-در-ثبت-اسناد-رسمی-کشور-صادر-شد-تا-سال-88-این-سند-دست-نخورده-باقی-ماندکه-من-از-ایشان-در-سال-88-بدلیل-اینکه-پدرم-پول-لازم-بودندیکی-از-سندها-را--بدون-هیچ-گونه-استعلامی-به-مبلغ-330000000-میلیون-ریال-خریداری-کردم-چون-فکر-میکردم-سند-قانونی-کشور-است-،-تا-سال-98-بدلیل-بیماری-پدر-و-مادرم-و-مراقبت-از-ایشان-سند-همانطور-باقی-ماند،-بعد-از-فوتشان-تصمیم-گرفتم-از-زمینم-استفاده-نمایم-که-متاسفانه-متوجه-شدم-این-زمین-داری-مشکلات-زیادی-است-و-قسمت-اعظم-زمین-متعلق-به-اداره-گاز-هست-چون-لوله-اصلی-گاز-از-روی-زمین-عبور-کرده-و-هیچ-مالکیتی-بر-روی-زمین-وجود-ندارد،-و-فروشنده-قبلی-خسارت-را-از-اداره-گاز-گرفته-است-که-در-مورد-ایشان-پیگرد-قانونی-خودش-وجود-دارد.-و-شکل-دیگر-اینکه-جمع-کل-زمین-با-ابعاد-دوره-در-سند-40-متر-اختلاف-دارد،-حال-سوال-من-از-جنابعالی-این-است-که-من-چه-دادخواستی-برای-وراث-تنظیم-نمایم-که-بتوانم-خسارتم-را-بگیرم،-1.-باطل-کردن-معامله-2.-فروش-مال-غیر،3.--خسارت-زمین-ویا-غیره
متاسفانه-مبلغی-که-در-سند-و-فروشنامه-ثبت-شده-14900000-ریال-معادل-یک-میلیون-و-نهصد-هزار-تومان--میباشد-چطور-میتوانم-ثابت-کنم-330000000-میلیون-ریال-پول-پرداخت-کردم-و-آیا-محاسبه-خسارت-براساس-مبلغی-که-در-سند-ذکر-شده-میباشد-که-در-اینصورت-ضرر-خواهم-کرد.
آیا-محاسبه-خسارت-براساس-تورم-بانک-مرکزی-است-اگر-اینطور-باشه--ارزش-پولم-خیلی-کم-میشود،
چه-نوع-دادخواستی--بنویسم-که-بتوانم-خسارتم-رااز-اموال-پدرم-به-اندازه-ارزش-زمین--به-نرخ-روزبگیرم،در-ضمن-من-تنها-دارایی-ام-این-زمین-هستش-ولی-همه-وراث-دارایی-زیادی-دارند-و-لی-حاضر-به-پرداخت-خسارت-از-اموال-پدرم-که-یک-خانه-هست-را-نیستند-حداقل-ده-نفر-شاهد-هستند-که-شفاها-خانه-را-به-من-بخشیده-بودند،-باتشکر-و-بسیار-سپاسگزارم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.