×

در خصوص تصادف منجر به فوت راننده: راننده از اتومبیل متعلق به شرکت خصو

در خصوص تصادف منجر به فوت راننده: راننده از اتومبیل متعلق به شرکت خصوصی استفاده می کرده که برای ایاب و ذهاب بوده است. طبق گزارش پلیس انحراف به چپ و مقصر شناخته شده است. در ضمن عامل تحریک دو اتومبیل دیگر بودند که در گزارش پلیس قید نشده است. اتومبیل پراید سال 88 ودارای بیمه کارخانه سازنده و همچنین شخص ثالث می باشد. 1- طریقه در یافت حق بیمه به چه میزان و به چه صورت امکان پذیر است؟ 2- همسر نامبرده به چه میزان از ارث برخوردار میشود؟ 3- ایشان دارای فرزند نمی باشند. 4- پدر راننده فوت شده و دارای مادر و یک خواهر و برادر می باشد. 5- ایشان در شرکتی که مشغول به کار بوده از بیمه تامین اجتماعی برخوردار بوده است.

در-خصوص-تصادف-منجر-به-فوت-راننده:
راننده-از-اتومبیل-متعلق-به-شرکت-خصوصی-استفاده-می-کرده-که-برای-ایاب-و-ذهاب-بوده-است.
طبق-گزارش-پلیس-انحراف-به-چپ-و-مقصر-شناخته-شده-است.-در-ضمن-عامل-تحریک-دو-اتومبیل-دیگر-بودند-که-در-گزارش-پلیس-قید-نشده-است.-اتومبیل-پراید-سال-88-ودارای-بیمه-کارخانه-سازنده-و-همچنین-شخص-ثالث-می-باشد.
1--طریقه-در-یافت-حق-بیمه-به-چه-میزان-و-به-چه-صورت-امکان-پذیر-است؟
2--همسر-نامبرده-به-چه-میزان-از-ارث-برخوردار-میشود؟
3--ایشان-دارای-فرزند-نمی-باشند.
4--پدر-راننده-فوت-شده-و-دارای-مادر-و-یک-خواهر-و-برادر-می-باشد.
5--ایشان-در-شرکتی-که-مشغول-به-کار-بوده-از-بیمه-تامین-اجتماعی-برخوردار-بوده-است.
وکیل  در خصوص استفاده از حق بیمه چون ایشان راننده اتومبیل بوده مشمول حق بیمه شخص ثالث نمی باشد و سهم الارث همسر ایشان یک چهارم از ترکه است و فقط همسر و مادر متوفی ارث می برند ضمن اینکه چون متوفی بیمه تامین اجتماعی بوده همسرش تا زمانی که ازدواج نکرده و مادر چنانچه سنش متجاوز از 55 سال باشد یا تحت تکفل یا از کار افتاده باشد،مستمری تامین اجتماعی دریافت می دارند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.