×

قبول دعوی توسط وکیل کار کشته در مورد اختلاف دعوی اصلاحات ارزی در استان

قبول دعوی توسط وکیل کار کشته در مورد اختلاف دعوی اصلاحات ارزی در استان کرمان شهرستان جیرفت ...موضوع ..پدربزرگ بنده بیست سهم مالک ملک مشاع بوده که در سال۱۳۴۵فوت نموده بر اساس گواهی فوت ودر سال ۴۸انحصاروراثت انجام میشه که متاسفانه الارغم اینکه ملک بنام ورثه بوده در سال۵۰تمام سهام به زارع که داماد بزرگ خانواده بوده منتقل میکنند در اصلاحات ارضی وقت لهذا به یک وکیل کارکشته نیازمندیم گه بصورت صددرصدی سند واگزاری باطل کند

قبول-دعوی-توسط-وکیل-کار-کشته-در-مورد-اختلاف-دعوی-اصلاحات-ارزی-در-استان-کرمان-شهرستان-جیرفت-...موضوع-..پدربزرگ-بنده-بیست-سهم-مالک-ملک-مشاع-بوده-که-در-سال۱۳۴۵فوت-نموده-بر-اساس-گواهی-فوت-ودر-سال-۴۸انحصاروراثت-انجام-میشه-که-متاسفانه-الارغم-اینکه-ملک-بنام-ورثه-بوده-در-سال۵۰تمام-سهام-به-زارع-که-داماد-بزرگ-خانواده-بوده-منتقل-میکنند-در-اصلاحات-ارضی-وقت--لهذا-به-یک-وکیل-کارکشته-نیازمندیم-گه-بصورت-صددرصدی--سند-واگزاری-باطل-کند
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.