×

سلام، از طریق سامانه ثنا به من ابلاغ شده «در خصوص شکایت علیه شما مبنی

سلام، از طریق سامانه ثنا به من ابلاغ شده «در خصوص شکایت علیه شما مبنی بر افترا و توهین به اشخاص عادی و قذف و مزاحمت ملکی در شعبه ... شورای حل اختلاف تهران حاضر شوید» سوال بنده اینه همینطور که مستحضرید عناوین اتهامات کیفری هستش، چرا در شورای حل اختلاف رسیدگی میشه؟ و اینکه شورای حل اختلاف صادر کننده ابلاغیه خارج از محدوده سکونت بنده و در غرب تهرانه، در حالیکه من ساکن شرق تهران هستم، آیا مجتمع مذکور و بطور کل شورای حل اختلاف مرجع صالح رسیدگی به این پرونده هست؟

سلام،-از-طریق-سامانه-ثنا-به-من-ابلاغ-شده-«در-خصوص-شکایت-علیه-شما-مبنی-بر-افترا-و-توهین-به-اشخاص-عادی-و-قذف-و-مزاحمت-ملکی-در-شعبه-...-شورای-حل-اختلاف-تهران-حاضر-شوید»
سوال-بنده-اینه-همینطور-که-مستحضرید-عناوین-اتهامات-کیفری-هستش،-چرا-در-شورای-حل-اختلاف-رسیدگی-میشه؟
و-اینکه-شورای-حل-اختلاف-صادر-کننده-ابلاغیه-خارج-از-محدوده-سکونت-بنده-و-در-غرب-تهرانه،-در-حالیکه-من-ساکن-شرق-تهران-هستم،-آیا-مجتمع-مذکور-و-بطور-کل-شورای-حل-اختلاف-مرجع-صالح-رسیدگی-به-این-پرونده-هست؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.