×

با سلام و احترام خانم بنده مدت ۴ سال در کارخانه سیمان بخش آزمایشگاه ش

با سلام و احترام خانم بنده مدت ۴ سال در کارخانه سیمان بخش آزمایشگاه شیمی مشغول بکار بوده است مدت زمان دو سال و نیم به صورت قرار داد با پیمانکار و حدود یکسال و نیم اخیر به صورت قرار دادی با کارخانه، مدتی پیش مشکلی تنفسی برای ایشان پدید آمد که پرشک عموم کارخانه (همزمان پیمانکار اصلی کارخانه) به متخصص داخلی معرفی که ما به متخصص ریه مراجعه و ایشان پس از انجام اسکن و معاینه وضعیت ایشان را بحرانی تشخیص دادند، زمانی که مدارک به پرشک کارخانه ارجاع شد و درخواست انتقال از بخش داده شد ایشان به همسرم گفتند مدیر داخلی با انتقال موافت نمیکند و ایشان باید استعفا دهند. ممنونم اگر در زمینه نحوه شکایت واینکه چه حقوقی خواهند داشت و اینکه آیا با توجه به وجود نیروی انبوه کار به نظرتان بهترین تصمیم چیست راهنمایی بفرمایید. متشکرم

با-سلام-و-احترام
خانم-بنده-مدت-۴-سال-در-کارخانه-سیمان-بخش-آزمایشگاه-شیمی-مشغول-بکار-بوده-است-مدت-زمان-دو-سال-و-نیم-به-صورت-قرار-داد-با-پیمانکار-و-حدود-یکسال-و-نیم-اخیر-به-صورت-قرار-دادی-با-کارخانه،-مدتی-پیش-مشکلی-تنفسی-برای-ایشان-پدید-آمد-که-پرشک-عموم-کارخانه-(همزمان-پیمانکار-اصلی-کارخانه)-به-متخصص-داخلی-معرفی-که-ما-به-متخصص-ریه-مراجعه-و-ایشان-پس-از-انجام-اسکن-و-معاینه-وضعیت-ایشان-را-بحرانی-تشخیص-دادند،-زمانی-که-مدارک-به-پرشک-کارخانه-ارجاع-شد-و-درخواست-انتقال-از-بخش-داده-شد-ایشان-به-همسرم-گفتند-مدیر-داخلی-با-انتقال-موافت-نمیکند-و-ایشان-باید-استعفا-دهند.-ممنونم-اگر-در-زمینه-نحوه-شکایت-واینکه-چه-حقوقی-خواهند-داشت-و-اینکه-آیا-با-توجه-به-وجود-نیروی-انبوه-کار-به-نظرتان-بهترین-تصمیم-چیست-راهنمایی-بفرمایید.-متشکرم
اگر قرارداد کاری تنظیم شده رو به پایان است کاری نمی توانید انجام دهید و پس از پایان قرداد خود به خود تمام میشود اگر زمان دارید باید به طور رسمی از مدیر کارخانه انتقال را درخواست نمایند که موظف به انتقال در صورت وجود کار دارند استعفا ندهید اگر کاری برای شما ندارند اخراجتان کنند که بتوانید از حقوق بیکاری استفاده کنید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.