×

من در شرکتی سهامدار و عضو هیئت مدیره هستم و آن شرکت به سازمان تامین اج

من در شرکتی سهامدار و عضو هیئت مدیره هستم و آن شرکت به سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی بدهکار می باشو و سازمانهای فوق حسابهای بانکی منو مسدود کرده و حتی در ثبت شرکتها هم هیچ عملیاتی نمو توانم انجام دهم و موضوع بدلیل مسایل حقوقی بزودی حل نمی شود , از طرفی شرکت دیگری در حال ثبت شدن است که من در آن سهامدار هستم ولیکن فعلا نمی توانند ثبت کنند چون روی کد ملی من بسته است و اگر هم قابل ثبت باشد ممکن است دارایی و بیمه روی شرکت جدید که البته ارتباطی با قبلی ندارد اقدام کند. آیا می توانم موقتا سهم خودم به سهام یکی از شرکا اضافه شود و به اندازه اون سهم وکالت بلاعزل انتقال سهام از ایشان بگیرم ؟ تا پس از مرتفع شدن مشکل سهام را به نام خودم بزنم ؟ در ضمن شرکت جدید سهامهایش با نام باشد یا بی نام؟

من-در-شرکتی-سهامدار-و-عضو-هیئت-مدیره-هستم-و-آن-شرکت-به-سازمان-تامین-اجتماعی-و-اداره-دارایی-بدهکار-می-باشو-و-سازمانهای-فوق-حسابهای-بانکی-منو-مسدود-کرده-و-حتی-در-ثبت-شرکتها-هم-هیچ-عملیاتی-نمو-توانم-انجام-دهم-و-موضوع-بدلیل-مسایل-حقوقی-بزودی-حل-نمی-شود-,-از-طرفی-شرکت-دیگری-در-حال-ثبت-شدن-است-که-من-در-آن-سهامدار-هستم-ولیکن-فعلا-نمی-توانند-ثبت-کنند-چون-روی-کد-ملی-من-بسته-است-و-اگر-هم-قابل-ثبت-باشد-ممکن-است-دارایی-و-بیمه-روی-شرکت-جدید-که-البته-ارتباطی-با-قبلی-ندارد-اقدام-کند.
آیا-می-توانم-موقتا-سهم-خودم-به-سهام-یکی-از-شرکا-اضافه-شود-و-به-اندازه-اون-سهم-وکالت-بلاعزل-انتقال-سهام-از-ایشان-بگیرم-؟-تا-پس-از-مرتفع-شدن-مشکل-سهام-را-به-نام-خودم-بزنم-؟-در-ضمن-شرکت-جدید-سهامهایش-با-نام-باشد-یا-بی-نام؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.