×

سلام همسر من وکیل هست. مدت سه سال هست که بر علیه من شکایتهای مختلفی

سلام همسر من وکیل هست. مدت سه سال هست که بر علیه من شکایتهای مختلفی طرح کرده و ادعاها و اتهامات زیادی به من زده و در همه این موارد من از خودم دفاع کرده ام. در پی رسیدن به خواسته طلاق در هر مرحله ای که بوده موارد زیادی را به من نسبت داده که تقریبا از همه آنها با خنده و جدی نگرفتنشان گذر کرده ام اما آخرین حرکتش که شکایت کیفری بر علیه من هست مبنی بر خیانت در امانت و مزاحمت ملکی داره اذیتم میکنه و میخوام ازش بعد از صدور قرار منع تعقیب یا اگر به پرونده به دادگاه ارسال بشه با گرفتن حکم تبرئه ازش شکایت مبنی بر افترا بکنم. چون سال گذشته از من و پسر خاله م شکایت کرد مبنی بر جعل سند و استفاده از سند مجعول که بعد از تحقیقات در آگاهی و در دادیاری حکم منع تعقیب نسبت به هر چهار مورد اتهامی صادر شد. قبل از اون هم به من تهمت زده بوده که صفحه ای به نامش در اینستاگرام باز کردم و عده ای رو جمع کردم به اسم او و دارم بهش افترای عملی میزنم که من انکار کردم و ازش مدرک خواستم و خواستم که شکایت کنه تا بتونم اثبات کنم. اینکار رو که نکرد من ازش شکایت کردم. اما در مرحله تحقیقات به علت درخواستی که از برادرم کرده بود از ادامه شکایت صرفنظر کردم. در جلسه دادگاه هم من رو متهم کرد به جعل دستخط خودش و تهیه نامه هایی که او ننوشته در حالیکه من نامه هایی که خودش در 20 سال پیش اونها رو نوشته بود به دادگاه ارائه دادم بدلیل اثبات موضوعی و او این نامه ها رو نه تنها منکر شد بلکه من رو به جعل دستخط متهم کرد! با این اوصاف آیا میتونم به علت افترا و توهین ازش شکایت کنم؟ قابل توجه اینکه در شکایت خیانت در امانت قطعا من برنده خواهم شد. چون چیزی رو ثابت کرده که همه اسناد و مدارک نشون میدن من اونکار رو انجام ندادم.

سلام-
همسر-من-وکیل-هست.-مدت-سه-سال-هست-که-بر-علیه-من-شکایتهای-مختلفی-طرح-کرده-و-ادعاها-و-اتهامات-زیادی-به-من-زده-و-در-همه-این-موارد-من-از-خودم-دفاع-کرده-ام.-در-پی-رسیدن-به-خواسته-طلاق-در-هر-مرحله-ای-که-بوده-موارد-زیادی-را-به-من-نسبت-داده-که-تقریبا-از-همه-آنها-با-خنده-و-جدی-نگرفتنشان-گذر-کرده-ام-اما-آخرین-حرکتش-که-شکایت-کیفری-بر-علیه-من-هست-مبنی-بر-خیانت-در-امانت-و-مزاحمت-ملکی-داره-اذیتم-میکنه-و-میخوام-ازش-بعد-از-صدور-قرار-منع-تعقیب-یا-اگر-به-پرونده-به-دادگاه-ارسال-بشه-با-گرفتن-حکم-تبرئه-ازش-شکایت-مبنی-بر-افترا-بکنم.-چون-سال-گذشته-از-من-و-پسر-خاله-م-شکایت-کرد-مبنی-بر-جعل-سند-و-استفاده-از-سند-مجعول-که-بعد-از-تحقیقات-در-آگاهی-و-در-دادیاری-حکم-منع-تعقیب-نسبت-به-هر-چهار-مورد-اتهامی-صادر-شد.-قبل-از-اون-هم-به-من-تهمت-زده-بوده-که-صفحه-ای--به-نامش-در-اینستاگرام-باز-کردم-و-عده-ای-رو-جمع-کردم-به-اسم-او-و-دارم-بهش-افترای-عملی-میزنم-که-من-انکار-کردم-و-ازش-مدرک-خواستم-و-خواستم-که-شکایت-کنه-تا-بتونم-اثبات-کنم.-اینکار-رو-که-نکرد-من-ازش-شکایت-کردم.-اما-در-مرحله-تحقیقات-به-علت-درخواستی-که-از-برادرم-کرده-بود-از-ادامه-شکایت-صرفنظر-کردم.-در-جلسه-دادگاه-هم-من-رو-متهم-کرد-به-جعل-دستخط-خودش-و-تهیه-نامه-هایی-که-او-ننوشته-در-حالیکه-من-نامه-هایی-که-خودش-در-20-سال-پیش-اونها-رو-نوشته-بود-به-دادگاه-ارائه-دادم-بدلیل-اثبات-موضوعی-و-او-این-نامه-ها-رو-نه-تنها-منکر-شد-بلکه-من-رو-به-جعل-دستخط-متهم-کرد!-با-این-اوصاف-آیا-میتونم-به-علت-افترا-و-توهین-ازش-شکایت-کنم؟
قابل-توجه-اینکه-در-شکایت-خیانت-در-امانت-قطعا-من-برنده-خواهم-شد.-چون-چیزی-رو-ثابت-کرده-که-همه-اسناد-و-مدارک-نشون-میدن-من-اونکار-رو-انجام-ندادم.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.