با سلام و عرض ادب بنده در تاریخ 1388.1.7 با آقای هوشنگ ... نزاع لفظ

با سلام و عرض ادب بنده در تاریخ 1388.1.7 با آقای هوشنگ ... نزاع لفظی کردیم بعد من به محل کار پدرم رفتم از بخت بد هوشنگ هم در آژانسی در همسایگی محل پدرم بود تا پدرم از راه برسد هوشنگ به زور ( گواهی 2 شاهد موجود پرونده ) بنده را از ماشین با تهدید و فحاشی بیرون کشید ( من نیز مصدوم از بین دو انگشت پای بنده در حادثه ای از قبل زخمی و بخیه ای که همچنان جای بخیه مشهود هست که به رویت دادیار هم رسید ) بنده که از ماشین پیاده شدم با پا چنان بر پای بنده کوبید و مرا با مشتی که بر سینه ام زد به بر زمین کوبید و پای بنده آسیب دید و نظریه پزشکی قانونی پارگی رباط پا و دیه 2% شد در همین حین پدر و مادر وحسین نزدیک حادثه بودند با حسین در گیر شد و هوشنگ در جلو درب مغازه پدرم بینی شکسته شد شوهود بنده در روزهایی که دادیاراعلام کرد حاظر شدند تا شهادت بدهند که حسین بینی هوشنگ را نشکسته و ایشان هنگام دویدن به سمت ماشینش به جدول بزرگی که کنار مغازه پدرم بوده باعث شکستگی شده ولی دادیار محترم حتی بعد از 3 دفعه حاظر به شنیدن شاهدان ما نشده ولی هوشنگ دو شاهد که به خدا سوگند در محل نبودند و بعد از اتمام درگیری فقط یکی از شاهدین آنجا بود را برده و مورد قبول دادیار شده حال حکمی مبنی بر پرداخت پنج میلیون تومان به حسین ابلاغ شده و حتی حکم جلب حسین را نیز گرفته ولی شکایت بنده هنوز به دست قاضی نرسیده تا حکمی صادر شود حسین هم درخواست اقساط دیه را مکتوب به دادسرا اعلام کرده حال نظر مو شکافانه شما در این مورد چیست و چه راهکاری را میتوان اعمال کرد 1. حسین جلب نشود تا یک ماه دیگر که حکم اقساط دیه صدور شود 2.راهی هست که به جای دریافت دیه بنده هوشنگ را راهی زندان کنم 3.شغلم آزاد هست و باید دائم در حال رفت و آمد باشم این زمانی که بنده مصدوم بودم و نتوانستم کار کنم چه میشود 4.آیا میتوان به اصل حکم اعتراض کرد حال دادیار یا قاضی مربوطه 5.اگر پدر بنده از هوشنگ افشاری شکایت کند کار قابل ملا حظه ای انجام می شود 6.آیا میتوان حق نا حق شده بنده و حسین را با صرف هزینه اصل دیه درشهرقزوین برگرداند

با-سلام-و-عرض-ادب

بنده-در-تاریخ-1388.1.7-با-آقای-هوشنگ-...-نزاع-لفظی-کردیم-بعد-من-به-محل-کار-پدرم-رفتم-از-بخت-بد-هوشنگ-هم-در-آژانسی-در-همسایگی-محل-پدرم-بود-تا-پدرم-از-راه-برسد-هوشنگ-به-زور-(-گواهی-2-شاهد-موجود-پرونده-)-بنده-را-از-ماشین-با-تهدید-و-فحاشی-بیرون-کشید-(-من-نیز-مصدوم-از--بین-دو-انگشت-پای-بنده-در-حادثه-ای-از-قبل-زخمی-و-بخیه-ای-که-همچنان-جای-بخیه-مشهود-هست-که-به-رویت-دادیار-هم-رسید-)-بنده-که-از-ماشین-پیاده-شدم-با-پا-چنان-بر-پای-بنده-کوبید-و-مرا-با-مشتی-که-بر-سینه-ام-زد-به-بر-زمین-کوبید-و-پای-بنده-آسیب-دید-و-نظریه-پزشکی-قانونی-پارگی-رباط-پا-و-دیه-2%-شد-در-همین-حین-پدر-و-مادر-وحسین-نزدیک-حادثه-بودند-با-حسین-در-گیر-شد-و-هوشنگ-در-جلو-درب-مغازه-پدرم-بینی-شکسته-شد-شوهود-بنده-در-روزهایی-که-دادیاراعلام-کرد-حاظر-شدند-تا-شهادت-بدهند-که-حسین-بینی-هوشنگ-را-نشکسته-و-ایشان-هنگام-دویدن-به-سمت-ماشینش-به-جدول-بزرگی-که-کنار-مغازه-پدرم-بوده-باعث-شکستگی-شده-ولی-دادیار-محترم-حتی-بعد-از-3-دفعه-حاظر-به-شنیدن-شاهدان-ما-نشده-ولی-هوشنگ-دو-شاهد-که-به-خدا-سوگند-در-محل-نبودند-و-بعد-از-اتمام-درگیری-فقط-یکی-از-شاهدین-آنجا-بود-را-برده-و-مورد-قبول-دادیار-شده-حال-حکمی-مبنی-بر-پرداخت-پنج-میلیون-تومان-به-حسین-ابلاغ-شده-و-حتی-حکم-جلب-حسین-را-نیز-گرفته-ولی-شکایت-بنده-هنوز-به-دست-قاضی-نرسیده-تا-حکمی-صادر-شود-حسین-هم-درخواست-اقساط-دیه-را-مکتوب-به-دادسرا-اعلام-کرده

حال-نظر-مو-شکافانه-شما-در-این-مورد-چیست-و-چه-راهکاری-را-میتوان-اعمال-کرد
1.-حسین-جلب-نشود-تا-یک-ماه-دیگر-که-حکم-اقساط-دیه-صدور-شود
2.راهی-هست-که-به-جای-دریافت-دیه-بنده-هوشنگ-را-راهی-زندان-کنم-
3.شغلم-آزاد-هست-و-باید-دائم-در-حال-رفت-و-آمد-باشم-این-زمانی-که-بنده-مصدوم-بودم-و-نتوانستم-کار-کنم-چه-میشود-
4.آیا-میتوان-به-اصل-حکم-اعتراض-کرد-حال-دادیار-یا-قاضی-مربوطه
5.اگر-پدر-بنده-از-هوشنگ-افشاری-شکایت-کند-کار-قابل-ملا-حظه-ای-انجام-می-شود
6.آیا-میتوان-حق-نا-حق-شده-بنده-و-حسین-را-با-صرف-هزینه-اصل-دیه-درشهرقزوین-برگرداند
با سلام دوست عزیز /عدالت دادگستری نسبی است و در موارد زیادی این عدالت با حق سازگار نیست/برای همین گفته اند قاضی جاهلی است میان دو عالم !قضات مکلف هستند به ظاهر توجه و حکم صادر نمایند /یعنی قرائن و بینات و اماراتی که در پرونده توسط ضابطین یا طرفین دعوی ارائه شده است /و چون در موارد بسیاری صاحب حق دلائل یا قرائنی ندارد /گرچه حق با او باشد محکوم به بی حقی است و این را جامعه بین الملل پذیرفته تا فردی بلادلیل مجازات نشود /ارریابی دلائل وظیفه قضات رسیدگی کننده است / فلذا گاه همه مجبوریم برای حفظ نظم احکام به ظاهر را که وجدانا می دانیم غلط است اما دلیل ظاهری نداریم بپذیریم / ظلم با السویه عدل است /این برای همگان است /در خصوص قسمت اول سوال چنانچه حسین وثیقه گذاشته اگر به وثیقه گذار ابلاغ واقعی شود که حسین را جهت اجرای حکم تحویل دهد و ایشان نتواند یا سرپیچی کند مورد وثیقه به نفع دولت ضبط می شود / وتاثیری در کاهش دیه یا مجازات حسین ندارد /قسمت بعدی سوال:اگر ثابت نمایید که هوشنگ فردی متجری است و نظم عمومی محل را در وقت نزاع بر هم زده است و احتمال تکرار رفتار او می رود و از طرفی شرکت او در در گیری نیز محرز باشد قاضی می تواند غیر از دیه او را مجازات مناسب دیگری نماید /قسمت سوم سوال رویه قضایی غیر از میزان دیه تعیین شده حقی را برای مصدوم نمی پذیرد مگر اینکه هزینه درمان زائد بر میزان دیه باشد که با دادخواست و اثبات این ادعا ما به التفاوت به شما پرداخت می شود /قسمت چهارم سوال /اگر رای قطعی باشد از طریق اعاده دادرسی می توان با بودن شرایط قانونی شکایت کرد / قسمت آخر سوال /با یک وکیل مشورت تا با مطالعه پرونده و ملاحظه بینات و قرائن و امکانات دفاع نتیجه گیری نماید و جواب قطعی بدهد زیرا تا پرونده و مندرجات آن مطالعه نشود امکان نظر قطعی وجود ندارد موفق باشید

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.