×

من از تلگرام همسرم یکسری عکس با یک مرد نامحرم دیده ام و از آنها اسکری

من از تلگرام همسرم یکسری عکس با یک مرد نامحرم دیده ام و از آنها اسکرین گرفتم از ایشان توضیح خواستم که ایشان از منزل خروج کردن و طرف مقابل در تلگرام فقط id دارد شماره ای ندارد و همسر بنده می گوید تو به من تهمت میزنی ... و در هال فعلی در منزل پدرش است آیا بابت اثبات موفق میشم؟ شکایت هم به دادگاه کیفری نموده ام و ایشان در خواست مهریه نموده است .

من-از-تلگرام-همسرم-یکسری-عکس-با-یک-مرد-نامحرم-دیده-ام--و-از-آنها-اسکرین-گرفتم-از-ایشان-توضیح-خواستم-که-ایشان-از-منزل-خروج-کردن-و-طرف-مقابل-در-تلگرام-فقط-id-دارد-شماره-ای-ندارد-و-همسر-بنده-می-گوید-تو-به-من-تهمت-میزنی-...-و-در-هال-فعلی-در-منزل-پدرش-است-آیا-بابت-اثبات-موفق-میشم؟-شکایت-هم-به-دادگاه-کیفری-نموده-ام-و-ایشان-در-خواست-مهریه-نموده-است-.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.