×

عقد دایم اینجانب با صداق 610 سکه به صورت عندالمطالبه بهمن 88 انجام شد

عقد دایم اینجانب با صداق 610 سکه به صورت عندالمطالبه بهمن 88 انجام شد و من و همسرم کلیه شرایط ضمن عقد(بدون خط خوردگی عقد نکاح/خارج لازم را که نمی دانم چیست؟) امضا کردیم.(یعنی الف و ب و شماره های 1 تا12 و سایر شرایط هم ندارد).آبان 91 با مراجعه به دفتر اسناد رسمی 3 سند تنظیم شد:1.رضایت نامه جهت خروج از کشور به کرات و دفعات به هرکشوری برای من و فرزند(دختر) صغیرم 2.وکالت نامه برای سرپرستی،ولایت و قیومیت فرزند صغیر تا سن بلوغ و رشد قانونی شرعی و حق امضا کلیه مراجع قانونی ذیصلاح و با حق توکیل به غیر ولو کرارا و معالواسطه جزی و کلی به دفعات و کرات 3.وکالت نامه برای مراجعه به دادگاه و دادسرا و شعب بازرسی و ... برای مطلقه نمودن زوجه موکل و حق دادن گواهی امضا و نهعد رسمی جهت اخذ مجوز خروج از کشور برای زوجه و فرزند صغیر سوال: به زبان فارسی ساده 1.آیا در صورت لزوم می توانم بدون صرف زمان یا هزینه زیاد طلاق بگیرم و این سند کفایت لازم را دارد؟ 2.آیا حضانت فزندم در صورت طلاق بدون قید و شرط به من می رسد و پدر وی و پدربزرگ پدری وی یا هر فرد دیگر نمی توانند ادعا کنند؟ 3.می خواهم برای جبران و به منظور راحتی ذهن همسرم از گرفتن مهریه صرف نطر کنم.چه چیزهایی را باید در نظر بگیرم؟اقرار به دریافت بهتر است یا بخشش؟ آیا در صورت بخشش مهریه از او ارث می برم؟اگر بعدا فرزندان بیشتری داشته باشم آیا به صورت ابزاری برای گرفتن حضانت آنها مفید نیست؟ آیا تناقضی با ماده تقسیم دارایی ندارد؟(دارایی من قبل از ازدواج از همسرم بیشتر بوده است) آیا نیازی به ارسال اسکن مدارک یا پرداحت هزینه برای مشاوره کامل هست؟

عقد-دایم-اینجانب-با-صداق-610-سکه-به-صورت-عندالمطالبه-بهمن-88-انجام-شد-و-من-و-همسرم-کلیه-شرایط-ضمن-عقد(بدون-خط-خوردگی-عقد-نکاح/خارج-لازم-را-که-نمی-دانم-چیست؟)-امضا-کردیم.(یعنی-الف-و-ب-و-شماره-های-1-تا12-و-سایر-شرایط-هم-ندارد).آبان-91-با-مراجعه-به-دفتر-اسناد-رسمی-3-سند-تنظیم-شد:1.رضایت-نامه-جهت-خروج-از-کشور-به-کرات-و-دفعات-به-هرکشوری-برای-من-و-فرزند(دختر)-صغیرم-2.وکالت-نامه-برای-سرپرستی،ولایت-و-قیومیت-فرزند-صغیر-تا-سن-بلوغ-و-رشد-قانونی-شرعی-و-حق-امضا-کلیه-مراجع-قانونی-ذیصلاح-و-با-حق-توکیل-به-غیر-ولو-کرارا-و-معالواسطه-جزی-و-کلی-به-دفعات-و-کرات-3.وکالت-نامه-برای-مراجعه-به-دادگاه-و-دادسرا-و-شعب-بازرسی-و-...-برای-مطلقه-نمودن-زوجه-موکل-و-حق-دادن-گواهی-امضا-و-نهعد-رسمی-جهت-اخذ-مجوز-خروج-از-کشور-برای-زوجه-و-فرزند-صغیر
سوال:-به-زبان-فارسی-ساده-
1.آیا-در-صورت-لزوم-می-توانم-بدون-صرف-زمان-یا-هزینه-زیاد-طلاق-بگیرم-و-این-سند-کفایت-لازم-را-دارد؟
2.آیا-حضانت-فزندم-در-صورت-طلاق-بدون-قید-و-شرط-به-من-می-رسد-و-پدر-وی-و-پدربزرگ-پدری-وی-یا-هر-فرد-دیگر-نمی-توانند-ادعا-کنند؟
3.می-خواهم-برای-جبران-و-به-منظور-راحتی-ذهن-همسرم-از-گرفتن-مهریه-صرف-نطر-کنم.چه-چیزهایی-را-باید-در-نظر-بگیرم؟اقرار-به-دریافت-بهتر-است-یا-بخشش؟-آیا-در-صورت-بخشش-مهریه-از-او-ارث-می-برم؟اگر-بعدا-فرزندان-بیشتری-داشته-باشم-آیا-به-صورت-ابزاری-برای-گرفتن-حضانت-آنها-مفید-نیست؟-آیا-تناقضی-با-ماده-تقسیم-دارایی-ندارد؟(دارایی-من-قبل-از-ازدواج-از-همسرم-بیشتر-بوده-است)
آیا-نیازی-به-ارسال-اسکن-مدارک-یا-پرداحت-هزینه-برای-مشاوره-کامل-هست؟
با سلام در خصوص اخذ وکالت نامه برای مطلقه نمودن زوجه چنانچه وکالت مطلق باشد و مشروط به تحقق شرطی نباشد زوجه می تواند با ارائه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه خانواده و نهایتاًقطعی شدن حکم دادگاه خود را مطلقه سازد و زمان لازم جهت رسیدگی به این موضوع برای دادگاه بستگی به وقتهای رسیدگی هر مجتمع دارد اما بدیهی است که نسبت به سایر موارد دادخواست طلاق سریعتر رسیدگی می شود و نیاز به طی تشریفات و جلسات متعدد دادرسی و داوری ندارد. اما در خصوص حق حضانت فرزند که تا سن 7 سالگی اولویت با مادر است به شرطی که مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون نشود و یا به دیگری شوهر نکند و اما پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است چرا که حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل اسقاط و یا مصالحه نیست وحضانتجنبه امری دارد و پدر نمی تواند با تنظیم وکالت نامه ولایت و حضانت خود را ساقط کند و به زوجه تفویض نماید و طبق قانون در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد و همچنین در خصوص اخذ مجوز خروج از کشور هم همین حکم را دارد و در هر مورد نیاز به رضایت پدر است اما چنانچه قصد بخشش مهریه خود را دارید و می خواهید از این حق قانونی و شرعی خود بگذرید هر عبارتی که این معنی را بدهد کفایت می کند (چه اقرار به دریافت و چه بخشش)هر چند که توصیه من اینست که در خصوص بخشش مهریه با یک کارشناس مشاوره کنید . و ارث بردن زوجه از اموال زوج متوفی ارتباطی با بذل مهریه ندارد و در خصوص حق حضانت فرزندان بیشتر در آینده توضیحات پیشین همین جا هم مصداق دارد چرا که زوجه حق دائمی حضانت و ولایت را در خصوص فرزند حاضر و زنده حال نمی تواند داشته باشد چه برسد به فرزندان احتمالی آینده بنابراین این طرز تلقی شما از حق حضانت کاملاًاشتباه است و متوجه باشید که با این وکالت نامه هیچ امتیازی بدست نیاوردید. چنانچه خواستار راهنمایی بیشتر باشید با شماره تلفن دفتر تماس حاصل فرمایید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.