×

با سلام، احتراماً اینجانب در فروردین ماه سال 95 قراردادی را با یک شرکت

با سلام، احتراماً اینجانب در فروردین ماه سال 95 قراردادی را با یک شرکت، جهت انجام یک پروژه پژوهشی منعقد کردم و قرار شد در قبال اخذ تصویب از سازمان مورد نظر آن شرکت مبلغ 10 میلیون تومان دریافت کنم. (البته طبق روال این شرکت ابتدا قرارداد کتبی نوشته نمی شود و فقط به صورت شفاهی توافق شد و قرارداد کتبی پس از پایان کار نوشته می شود که تاکنون نوشته نشده است) پروژه مذکور در اسفند 95 به تصویب رسید و اکنون که برای دریافت مبلغ توافقی به این شرکت رفتم. با توجه با اینکه مدیر دفتری که قبلا من با ایشان شفاهاً توافق نموده ام دیگر در این شرکت کار نمی کنند، مدیر دفتر جدید اظهار بی اطلاعی کردند و من را پیش رییس شرکت فرستادند. رییس شرکت می گویند توافق به این گونه بوده که اگر شما پروژه مذکور را به تصویب رساندید و سازمان کل پول را به شرکت ما پرداخت کند، آنوقت من باید 10 میلیون به شما بدهم.(در حالی که توافق اینگونه نبوده و شرط پروژه صرفا تصویب سازمان بوده و پرداخت و عدم پرداخت پول سازمان به شرکت نه به من توضیح داده شد و نه به توافق ارتباطی داشته است) و می گوید پولی که سازمان قرار بوده به من در قبال این پروژه بدهد، فقط 30 درصد آن پرداخت شده است و بقیه را پرداخت نمی کند، به همین خاطر من نیز فقط 30 درصد مبلغ توافقی را به تو پرداخت می کنم و مابقی را پرداخت نخواهم کرد. همچنین طی تماسی که با مدیر قبلی دفتر داشتم کامل و تمام حق را به من دادند و حرف های رییس شرکت را مبنی بر نحوه توافق کاملا رد کردند. علاوه بر مدیر دفتر قبلی یک نفر دیگر از کارمندان شرکت نیز در جریان توافق ما می باشد و او نیز حق را به من می دهد. به نظر شما بنده می توانم از طریق قانونی و شکایت حق خود را شرکت بگیرم یا نه؟ چگونه؟ و در غیر اینصورت پیشنهاد شما چیست؟ با سپاس فراوان از جنابعالی

با-سلام،-احتراماً-اینجانب-در-فروردین-ماه-سال-95-قراردادی-را-با-یک-شرکت،-جهت-انجام-یک-پروژه-پژوهشی-منعقد-کردم-و-قرار-شد-در-قبال-اخذ-تصویب-از-سازمان-مورد-نظر-آن-شرکت-مبلغ-10-میلیون-تومان-دریافت-کنم.-(البته-طبق-روال-این-شرکت-ابتدا-قرارداد-کتبی-نوشته-نمی-شود-و-فقط-به-صورت-شفاهی-توافق-شد-و-قرارداد-کتبی-پس-از-پایان-کار-نوشته-می-شود-که-تاکنون-نوشته-نشده-است)
پروژه-مذکور-در-اسفند-95-به-تصویب-رسید-و-اکنون-که-برای-دریافت-مبلغ-توافقی-به-این-شرکت-رفتم.-با-توجه-با-اینکه-مدیر-دفتری-که-قبلا-من-با-ایشان-شفاهاً-توافق-نموده-ام-دیگر-در-این-شرکت-کار-نمی-کنند،-مدیر-دفتر-جدید-اظهار-بی-اطلاعی-کردند-و-من-را-پیش-رییس-شرکت-فرستادند.-رییس-شرکت-می-گویند-توافق-به-این-گونه-بوده-که-اگر-شما-پروژه-مذکور-را-به-تصویب-رساندید-و-سازمان-کل-پول-را-به-شرکت-ما-پرداخت-کند،-آنوقت-من-باید-10-میلیون-به-شما-بدهم.(در-حالی-که-توافق-اینگونه-نبوده-و-شرط-پروژه-صرفا-تصویب-سازمان-بوده-و-پرداخت-و-عدم-پرداخت-پول-سازمان-به-شرکت-نه-به-من-توضیح-داده-شد-و-نه-به-توافق-ارتباطی-داشته-است)-و-می-گوید-پولی-که-سازمان-قرار-بوده-به-من-در-قبال-این-پروژه-بدهد،-فقط-30-درصد-آن-پرداخت-شده-است-و-بقیه-را-پرداخت-نمی-کند،-به-همین-خاطر-من-نیز-فقط-30-درصد-مبلغ-توافقی-را-به-تو-پرداخت-می-کنم-و-مابقی-را-پرداخت-نخواهم-کرد.
همچنین-طی-تماسی-که-با-مدیر-قبلی-دفتر-داشتم-کامل-و-تمام-حق-را-به-من-دادند-و-حرف-های-رییس-شرکت-را-مبنی-بر-نحوه-توافق-کاملا-رد-کردند.-علاوه-بر-مدیر-دفتر-قبلی-یک-نفر-دیگر-از-کارمندان-شرکت-نیز-در-جریان-توافق-ما-می-باشد-و-او-نیز-حق-را-به-من-می-دهد.
به-نظر-شما-بنده-می-توانم-از-طریق-قانونی-و-شکایت-حق-خود-را-شرکت-بگیرم-یا-نه؟-چگونه؟-و-در-غیر-اینصورت-پیشنهاد-شما-چیست؟
با-سپاس-فراوان-از-جنابعالی
با سلام باید اختیارات مدیر قبلی شرکت بررسی شود اگر مدیر وقت ، بدون اذن و روال شرکت اقدام به توافق با شما نموده خود شخصا مسئول است و اگر با اختیار و طبق روال شرکت و از طرف مدیر عامل تعهد داده اند شما با شهادت دو نفر مرد می توانید توافق شفاهی خود را ثابت کنید با طرح دعوی حقوقی ( مطالبه ) به حق خود برسید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.