×

با سلام در خصوص پرونده مربوط یه تحویل آپارتمان مسکن مهر پردیس طبق قرا

با سلام در خصوص پرونده مربوط یه تحویل آپارتمان مسکن مهر پردیس طبق قرارداد فی مابین با توجه به عدم ایفای تعهد موضوع از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شده و منجر به صدور رای در نهایت واحد به صورت خام توسط دادگاه به بنده تحویل شده سوال اینجاست الان در این پرونده هم مورد کیفری با عنوان کلاه برداری وجود داره و هم مورد حقوقی الزام به پرداخت خسارت و عدم ایفای تعهد بابت تاخیر در تحویل ملک و عدم تحویل لوازم مربوط به داخل ساختمان دادخواست باید برای کدام مرجع تنظیم شود کیفری یا حقوقی

با-سلام-در-خصوص-پرونده-مربوط-یه-تحویل-آپارتمان-مسکن-مهر-پردیس--طبق-قرارداد-فی-مابین-با-توجه-به-عدم-ایفای-تعهد-موضوع-از-طریق--دادگاه-حقوقی-رسیدگی-شده---و-منجر-به-صدور-رای-----در-نهایت-واحد-به-صورت-خام-توسط-دادگاه-به-بنده-تحویل-شده------سوال-اینجاست-الان-در-این-پرونده---هم--مورد-کیفری--با-عنوان-کلاه-برداری-وجود-داره----و-هم-مورد-حقوقی---الزام-به-پرداخت-خسارت-و-عدم-ایفای-تعهد--بابت-تاخیر-در-تحویل-ملک---و-عدم-تحویل-لوازم--مربوط-به-داخل-ساختمان-------دادخواست-باید-برای-کدام-مرجع-تنظیم-شود-----کیفری---یا--حقوقی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.