×

با سلام اگر کسی جرمی را مرتکب بشود به گونه ایی که اصلا تحت تعقیب نباشد

با سلام اگر کسی جرمی را مرتکب بشود به گونه ایی که اصلا تحت تعقیب نباشد ولی یکی از اعضا درجه یک آن فرد برای آنکه مفسده دیگری رخ ندهد آن جرم را نزد مامورین افشا کند ومنجر به دستگیری مجرم بشود آیا قانون یا مواردی هست که بتوان برای متهم تخفیف یا بخشش درخواست کرد ممنون

با-سلام-اگر-کسی-جرمی-را-مرتکب-بشود-به-گونه-ایی-که-اصلا-تحت-تعقیب-نباشد-ولی-یکی-از-اعضا-درجه-یک-آن-فرد-برای-آنکه-مفسده-دیگری-رخ-ندهد-آن-جرم-را-نزد-مامورین-افشا-کند-ومنجر-به-دستگیری-مجرم-بشود-آیا-قانون-یا-مواردی-هست-که-بتوان-برای-متهم-تخفیف-یا-بخشش-درخواست-کرد-ممنون
وکیل  با سلام مطابق قانون مجازات اسلامی جرائم مشمول حدمانند :زناولواط وقذف و شرب خمر و جرم مشمول قصاص نفس و محاربه و افساد فی الارض و قوادی و مساحقه و سرقت مشمول حد(غیر تعزیری)مشمول تخفیف مجازات نمی شود . در جرایم فوق قاضی میتواند از رهبری تقاضای عفو را با تشریفات قانونی نماید و در مورد جرائم مشمول حد که جرم جنبه خصوصی دارد صاحب حق نیز باید گذشت نماید تا مشمول تقاضای عفو قرار گیرد . در سایر جرایم تعزیری قاضی به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی به استناد بند 4-و 3-و 5 -که می گوید اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد و اوضاع احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده ..وضع خاص متهم و یا سابقه او میتواند در غیر جرم کلاهبرداری حتی مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند البته قاضی مخیر است با توجه به شرایط مجازات را در حد قانون تخفیف و تبدیل نماید .نکته :مطابق سنت نبوی در غیر موارد مفسده قطعی و اجبار افشای سر دیگران گناه است فلذا با در نظر گرفتن تمام جوانب و شرع اقدام نمایید که گاه مفسده افشا جرم بسیار وخیم تر از مفسده های دیگر است .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.