×

باسلام من حدود 4 سال پیش از طریق اینترنت با پسری در شهری دور که با اتو

باسلام من حدود 4 سال پیش از طریق اینترنت با پسری در شهری دور که با اتوبوس 9 ساعت تا شهر ما راه است آشنا شدم باهم تلفنی حرف میزدیم تا اینکه بعد از 6 ماه بحث ازدواج پیش آمد و از من خواستگاری کرد ولی هر وقت که میگفتم به خانه مان بیاید بهانه تراشی میکرد تا اینکه گفت خانواده ام مخالفند و می خواهند دختر خاله ام را به عقدم درآورند من ترسیدم که او را از دست بدهم به شهر او رفتم و چون آدم متدینی هستم به فکر خواندن صیغه موقت افتادم و خودمان صیغه را بدون اجازه پدر خواندیم که طی یک رابطه ناخواسته پرده بکارتم پاره شد من گفتم اگر ازدواج نکنیم شکایت میکنم به دست و پایم افتاد و گفت صبر کن تا اوضاع بهتر شود بعدها پسرعمویش را فرستاد تا با من حرف بند او گفت که زن و بچه دارد من به سراغش رفتم و گفتم چرا با زندگی من بازی کردی گفت چون عشق تو را دیدم دلم برایت سوخت الان هم دیر نشده چون من نمی توانم تو را بگیرم پس برو دنبال زندگیت الان 3سال میگذرد و ما همچنان صیغه را تمدید میکنیم من او را از شکایت ترساندم ولی او به من تهمت زد و گفت تو اصلا پرده نداشتی من چه باید بکنم آیا با توجه به میل خودم در خواندن صیغه می توانم بدلیل پارگی پرده شکایت کنم چگونه ثابت کنم 2 سال از آن حادثه میگذرد و در ضمن من نمی خواهم خانواده ام چیزی از تاهل او و رابطه ما بدانند او هم گفته خانواده اش چیزی نمیدانند و اگر هم بفهمند اجازه نخواهند داد و مرا خراب میخوانند من چه باید بکنم وچطور می توانم او را وادار به ازدواج دائم کنم آیا راهی چه قانونی چه غیر برای وادار نمودن او به عقد دائم و ثبت رسمی این ازدواج بدونه رضایت همسر اول وجود دارد ؟. خواهشا به عنوان یک وکیل خوب یاریم فرمایید ؟

باسلام-من-حدود-4-سال-پیش-از-طریق-اینترنت-با-پسری-در-شهری-دور-که-با-اتوبوس-9-ساعت-تا-شهر-ما-راه-است-آشنا-شدم-باهم-تلفنی-حرف-میزدیم-تا-اینکه-بعد-از-6-ماه-بحث-ازدواج-پیش-آمد-و-از-من-خواستگاری-کرد-ولی-هر-وقت-که-میگفتم-به-خانه-مان-بیاید-بهانه-تراشی-میکرد-تا-اینکه-گفت-خانواده-ام-مخالفند-و-می-خواهند-دختر-خاله-ام-را-به-عقدم-درآورند-من-ترسیدم-که-او-را-از-دست-بدهم-به-شهر-او-رفتم-و-چون-آدم-متدینی-هستم-به-فکر-خواندن-صیغه-موقت-افتادم-و-خودمان-صیغه-را-بدون-اجازه-پدر-خواندیم-که-طی-یک-رابطه-ناخواسته-پرده-بکارتم-پاره-شد-من-گفتم-اگر-ازدواج-نکنیم-شکایت-میکنم-به-دست-و-پایم-افتاد-و-گفت-صبر-کن-تا-اوضاع-بهتر-شود-بعدها-پسرعمویش-را-فرستاد-تا-با-من-حرف-بند-او-گفت-که-زن-و-بچه-دارد-من-به-سراغش-رفتم-و-گفتم-چرا-با-زندگی-من-بازی-کردی-گفت-چون-عشق-تو-را-دیدم-دلم-برایت-سوخت-الان-هم-دیر-نشده-چون-من-نمی-توانم-تو-را-بگیرم-پس-برو-دنبال-زندگیت-الان-3سال-میگذرد-و-ما-همچنان-صیغه-را-تمدید-میکنیم-من-او-را-از-شکایت-ترساندم-ولی-او-به-من-تهمت-زد-و-گفت-تو-اصلا-پرده-نداشتی-من-چه-باید-بکنم-آیا-با-توجه-به-میل-خودم-در-خواندن-صیغه-می-توانم-بدلیل-پارگی-پرده--شکایت-کنم-چگونه-ثابت-کنم-2-سال-از-آن-حادثه-میگذرد-و-در-ضمن-من-نمی-خواهم-خانواده-ام-چیزی-از-تاهل-او-و-رابطه-ما-بدانند-او-هم-گفته-خانواده-اش-چیزی-نمیدانند-و-اگر-هم-بفهمند-اجازه-نخواهند-داد-و-مرا-خراب-میخوانند-من-چه-باید-بکنم-وچطور-می-توانم-او-را-وادار-به-ازدواج-دائم-کنم-آیا-راهی-چه-قانونی-چه-غیر-برای-وادار-نمودن-او-به-عقد-دائم--و-ثبت-رسمی-این-ازدواج-بدونه-رضایت-همسر-اول-وجود-دارد-؟.-خواهشا-به-عنوان-یک-وکیل-خوب-یاریم-فرمایید-؟
وکیل  با سلام و عرض پوزش از اینکه دیر پاسخ دادم.شما به استناد ماده ی647 قانون مجازات اسلامی به دلیل تدلیس در نکاح موقت با عنوان وعده ی واهی به انعقاد عقد نکاح دائم علیه همسر خود می توانید شکایت تدلیس واغفال وفریب مطرح کنید ضمن اینکه اگر مهریه معین نشده بدلیل وقوع نزدیکی امکان مطالبه مهر المثل نیز می باشدمضاف بر اینکه علیه عاقدیکه صیغهی نکاح را با اگاهی از باکره بودن دختر بدون اجازه ی پدر جاری کرده نیز می توان شکایت نمود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.