×

سلام مادرم چند سالی است که فوت کرده خانه ای به صورت وکالتی به نام مادر

سلام مادرم چند سالی است که فوت کرده خانه ای به صورت وکالتی به نام مادرم بوده. پدرم الان خانه را با قولنامه ای جعلی به نام خودش فروخته و با پول ان خانه ای دیگر خریده که این خانه هم وکالتی است و ان را به نام زنش کرده. حالا من باشکایت علیه پدرم میتوانم حقم را پس بگیرم و ایا زن پدرم شریک جرم محسوب میشود؟ زن پدرم هیچ منبع در امدی ندارد و خرجی اش را به طور کل پدرم میدهد.

سلام-مادرم-چند-سالی-است-که-فوت-کرده-خانه-ای-به-صورت-وکالتی-به-نام-مادرم-بوده.-پدرم-الان-خانه-را-با-قولنامه-ای-جعلی-به-نام-خودش-فروخته-و-با-پول-ان-خانه-ای-دیگر-خریده-که-این-خانه-هم-وکالتی-است-و-ان-را-به-نام-زنش-کرده.-حالا-من-باشکایت-علیه-پدرم-میتوانم-حقم-را-پس-بگیرم-و-ایا-زن-پدرم-شریک-جرم-محسوب-میشود؟-زن-پدرم-هیچ-منبع-در-امدی-ندارد-و-خرجی-اش-را-به-طور-کل-پدرم-میدهد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.