×

با عرض سلام و خسته نباشید در تاریخ ۲ ۱۳۹۶ پسر بنده که حضانت در آن موقع

با عرض سلام و خسته نباشید در تاریخ ۲ ۱۳۹۶ پسر بنده که حضانت در آن موقع با مادرش بود و چهار سال و نیمه بود در حال عبور از روی خط عابر پیاده به طرف پارک بوده که در اثر برخورد یک دستگاه اتومبیل به دلیل توجه نکردن به جلو و سرعت غیر مجاز منجر به فوت شد گزارش کارشناسی ۷۰ درصد راننده را مقصر و ۳۰ درصد بر اثر بی احتیاطی والدین اعلام شده اما در رای دادگاه نهایی مابقی ۳۰ درصد دیه را طبق ماده ۲۶ قانون تخلفات رانندگی از محل بیمه نامه پرداخت می‌شد و متاسفانه بیمه در سال ۱۳۹۷ آنهم فقط ۷۰ درصد مبلغ دیه را به حساب ما واریز کرد و اعتراض ثالث بر روی پرونده انجام داد دادگاه بدوی هم اعتراض را قبول کرد برای ما دوباره حکم صادر شد به نفع بیمه در ضمن مادرش از ۳۰ درصد سهم گذشت کرد در صورتی که روز تصادف من نبودم او با مادرش بوده مادرش او را رها کرده بود و بالاخره من هم دادخواست تجدید نظر خواهی دادم و خواستار نقض دادنامه شماره 970997594300644 شعبه 43 دادگاه کیفری شدم حالا بعد دو ماه جواب تجدید نظر اومده ولی نفهمیدم به نفع من هست یا رد شده در جواب تجدید نظر این گونه نوشته بسم ال لله الرحمن الرحیم دادگاه مستند ن به مواد ۳۴۹ و ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با افزودن ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به مواد استنادی دادگاه بدری در این بخش دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید و به آن مرجع محترم یادآوری �‌نماید با توجه به اعلام گذشت مادر متوفی از سهم خود صدور حکم برائت نسبت به ایشان مواجه نبوده و محل صدور قرار بوده است رای صادره حضوری بوده و قطعی می باشد شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر . لطفاراهنمایی کنید من سردر نیاوردم تجدید نظر من قبول شده یا رد شده ایا در صورت رد شدن امکانش هست دوباره اعتراض کنم

با-عرض-سلام-و-خسته-نباشید-در-تاریخ-۲-۱۳۹۶-پسر-بنده-که-حضانت-در-آن-موقع--با-مادرش--بود-و-چهار-سال-و-نیمه-بود---در-حال-عبور-از-روی-خط-عابر-پیاده-به-طرف-پارک-بوده-که-در-اثر-برخورد-یک-دستگاه-اتومبیل-به-دلیل-توجه-نکردن-به-جلو-و-سرعت-غیر-مجاز-منجر-به-فوت-شد-گزارش-کارشناسی-۷۰-درصد-راننده-را-مقصر-و-۳۰-درصد-بر-اثر-بی-احتیاطی-والدین-اعلام-شده-اما-در-رای-دادگاه-نهایی-مابقی-۳۰-درصد-دیه-را-طبق-ماده-۲۶-قانون-تخلفات-رانندگی-از-محل-بیمه-نامه--پرداخت-می‌شد-و-متاسفانه-بیمه-در-سال-۱۳۹۷-آنهم-فقط-۷۰-درصد-مبلغ-دیه-را-به-حساب-ما-واریز-کرد-و-اعتراض-ثالث-بر-روی-پرونده-انجام-داد-دادگاه-بدوی-هم-اعتراض-را-قبول-کرد-برای-ما-دوباره-حکم-صادر-شد-به-نفع-بیمه-در-ضمن-مادرش-از-۳۰-درصد-سهم--گذشت-کرد-در-صورتی-که-روز-تصادف-من-نبودم-او-با-مادرش-بوده-مادرش-او-را-رها-کرده-بود-و-بالاخره-من-هم-دادخواست-تجدید-نظر-خواهی-دادم-و-خواستار-نقض-دادنامه-شماره-970997594300644-شعبه-43-دادگاه-کیفری-شدم-حالا-بعد-دو-ماه-جواب-تجدید-نظر-اومده-ولی-نفهمیدم-به-نفع-من-هست-یا-رد-شده-در-جواب-تجدید-نظر-این-گونه-نوشته-

---بسم-ال-لله-الرحمن-الرحیم-دادگاه-مستند-ن-به-مواد-۳۴۹------و-۳۵۱-و-۳۵۸-قانون-آیین-دادرسی-مدنی-با-افزودن-ماده-۵۰-قانون-بیمه-اجباری-خسارت-وارده-به-شخص-ثالث-در-اثر-حوادث-ناشی-از-وسایل-نقلیه-به-مواد-استنادی-دادگاه-بدری-در-این-بخش-دادنامه-تجدید-نظر-خواسته-را-تایید-می-نماید-و-به-آن-مرجع-محترم-یادآوری-�‌نماید-با-توجه-به-اعلام-گذشت-مادر-متوفی-از-سهم-خود-صدور-حکم-برائت-نسبت-به-ایشان-مواجه-نبوده-و-محل-صدور-قرار-بوده-است-رای-صادره-حضوری-بوده-و-قطعی-می-باشد-شعبه-۳۷-دادگاه-تجدید-نظر-.
لطفاراهنمایی-کنید-من-سردر-نیاوردم-تجدید-نظر-من-قبول-شده-یا-رد-شده-ایا-در-صورت-رد-شدن-امکانش-هست-دوباره-اعتراض-کنم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.