×

همسر بنده از سال 82 بعنوان مربی پیش دبستانی در مدارس دولتی اشتغال دارد

همسر بنده از سال 82 بعنوان مربی پیش دبستانی در مدارس دولتی اشتغال دارد که سال 91 به دیوان شکایت کرد جهت تغییر وضعیت استخدامی که بعد از رسیدگی قاضی شعبه شکایت را رد کرد و استناد کرد به اینکه باید طبق قانون بکارگیری بیش از 10 سال سابقه داشته باشد ولی با همین شرایط همسرم و سابقه اش در شعبه دیگر با قانون دیگری که کسانی که بیش از 4 سال سابقه دارند استخدام میشوند درصورتیکه این موضوع را به قاضی گفتیم میگه اون قانون 4 سال سابقه منقضی شده در صورتیکه شعبه ای دیگه دارن رای میدن بر این اساس حالا خواستم بدونم جهت استخدام مربیان پیش دبستان چه قانونی دقیقا باید استناد بشه و اینکه ایا بعد از رای منفی میشود مجددا شکایت مثلا تعارض ارا بزنیم و بخواهیم پرونده ما در شعبه دیگر رسیدگی شود باتشکر

همسر-بنده-از-سال-82-بعنوان-مربی-پیش-دبستانی-در-مدارس-دولتی-اشتغال-دارد-که-سال-91-به-دیوان-شکایت-کرد-جهت-تغییر-وضعیت-استخدامی-که-بعد-از-رسیدگی-قاضی-شعبه-شکایت-را-رد-کرد-و-استناد-کرد-به-اینکه-باید-طبق-قانون-بکارگیری-بیش-از-10-سال-سابقه-داشته-باشد-ولی-با-همین-شرایط-همسرم-و-سابقه-اش-در-شعبه-دیگر-با-قانون-دیگری-که-کسانی-که-بیش-از-4-سال-سابقه-دارند-استخدام-میشوند-درصورتیکه-این-موضوع-را-به-قاضی-گفتیم-میگه-اون-قانون-4-سال-سابقه-منقضی-شده-در-صورتیکه-شعبه-ای-دیگه-دارن-رای-میدن-بر-این-اساس-حالا-خواستم-بدونم-جهت-استخدام-مربیان-پیش-دبستان-چه-قانونی-دقیقا-باید-استناد-بشه-و-اینکه-ایا-بعد-از-رای-منفی-میشود-مجددا-شکایت-مثلا-تعارض-ارا-بزنیم-و-بخواهیم-پرونده-ما-در-شعبه-دیگر-رسیدگی-شود-باتشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.