×

باسلام در گواهی انحصار وراثت جهت تقسیم ماترک جمله کلیه ماترکه متوفی

باسلام در گواهی انحصار وراثت جهت تقسیم ماترک جمله "کلیه ماترکه متوفی علی مافرض الله بین وراث تقسیم گردد"قید گردیده است . یعنی چه؟ خواهشمند است راهنمایی فرمائید .

باسلام
در-گواهی-انحصار-وراثت-جهت-تقسیم-ماترک-جمله-

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.