×

سلام همسرم به وسیله یک برگه دستنویس(عادی) مبلغ بیست میلیون تومان از مه

سلام همسرم به وسیله یک برگه دستنویس(عادی) مبلغ بیست میلیون تومان از مهریه اش که در سند ازدواج ثبت بود به بنده بخشیده و الباقی مهریه که ۱۴ سکه میباشد را به قیمت روز تبدیل کردیم وقراداد کردیم سالیانه بنده ده ملیون بهش بدم ولی همسر بنده چند وقت بعد از توافق دادخواست مطالبه مهریه داده ایا میشود بنده از این سند عادی برای دادگاه استفاده کنم واینکه قبول بشود چون روزی دستنویس رو نوشتیم مبلغ سکه پنج میلیون بود و ۱۴ سکه شد ۷۰ میلیون ایا میشود این سند پذریفته شود با تشکر واقعا ممنون میشوم پاسخ بدین

سلام-همسرم-به-وسیله-یک-برگه-دستنویس(عادی)-مبلغ-بیست-میلیون-تومان-از-مهریه-اش-که-در-سند-ازدواج-ثبت-بود-به-بنده-بخشیده-و-الباقی-مهریه-که-۱۴-سکه-میباشد-را-به-قیمت-روز-تبدیل-کردیم-وقراداد-کردیم-سالیانه-بنده-ده-ملیون-بهش-بدم-ولی-همسر-بنده-چند-وقت-بعد-از-توافق-دادخواست-مطالبه-مهریه-داده-ایا-میشود-بنده-از-این-سند-عادی-برای-دادگاه-استفاده-کنم-واینکه-قبول-بشود-چون-روزی-دستنویس-رو-نوشتیم-مبلغ-سکه-پنج-میلیون-بود-و-۱۴-سکه-شد-۷۰-میلیون-ایا-میشود-این-سند-پذریفته-شود-با-تشکر-واقعا-ممنون-میشوم-پاسخ-بدین

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.