×

با سلام بعد از صدور حکم قطعی از طرف دادگاه تجدید نظر نیاز به درخواست

با سلام بعد از صدور حکم قطعی از طرف دادگاه تجدید نظر نیاز به درخواست اجرای از طرف زوجه است؟ اولین سکه را کی باید بدهد؟ هزینه دادرسی و نیم عشر را کی باید بدهد؟

با-سلام
بعد-از-صدور-حکم-قطعی-از-طرف-دادگاه-تجدید-نظر--نیاز-به-درخواست-اجرای-از-طرف-زوجه-است؟
اولین-سکه-را-کی-باید-بدهد؟-
هزینه-دادرسی-و-نیم-عشر-را-کی-باید-بدهد؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.