×

باعرض سلام. سوال اینجانب درخصوص قانون تملک آپارتمان است. در ساختمان ما

باعرض سلام. سوال اینجانب درخصوص قانون تملک آپارتمان است. در ساختمان ما مجموعاً 10 واحد وجود دارد که 2 واحد آن خالی بوده و 2 واحد توسط مالک آنها اجاره داده شده است. یکی از مالکین از مالک 2 واحد اجاره‌ای و مالک 2 واحد تخلیه نامه‌ای مبنی بر نماینده بودن خود در جلسات گرفته است و عملاً رای او 5 رای محسوب می‌گردد. سوال من اینست که آیا با رای ایشان و یک نفر دیگر (مجموعاً 6 رای) می‌توان تصمیمی را به دیگران تحمیل نمود که هزینه دارد؟ ایشان قصد دارد با وجود سرایدار در آپارتمان ، یک نفر را بعنوان مدیر استخدام کند و حدود 40 تا 50 هزار تومان در ماه به هر آپارتمان علاوه بر شارژ فعلی تحمیل نماید. باتشکر

باعرض-سلام.-سوال-اینجانب-درخصوص-قانون-تملک-آپارتمان-است.-در-ساختمان-ما-مجموعاً-10-واحد-وجود-دارد-که-2-واحد-آن-خالی-بوده-و-2-واحد-توسط-مالک-آنها-اجاره-داده-شده-است.-یکی-از-مالکین-از-مالک-2-واحد-اجاره‌ای-و-مالک-2-واحد-تخلیه-نامه‌ای-مبنی-بر-نماینده-بودن-خود-در-جلسات-گرفته-است-و-عملاً-رای-او-5-رای-محسوب-می‌گردد.-سوال-من-اینست-که-آیا-با-رای-ایشان-و-یک-نفر-دیگر-(مجموعاً-6-رای)-می‌توان-تصمیمی-را-به-دیگران-تحمیل-نمود-که-هزینه-دارد؟-ایشان-قصد-دارد-با-وجود-سرایدار-در-آپارتمان-،-یک-نفر-را-بعنوان-مدیر-استخدام-کند-و-حدود-40-تا-50-هزار-تومان-در-ماه-به-هر-آپارتمان-علاوه-بر-شارژ-فعلی-تحمیل-نماید.
باتشکر
با سلام . مطابق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه ی مربوطه اولاً، در صورتی که عده ی مالکان ساختمان بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مکلف به تعیین مدیر یا مدیرانی برای ساختمان خواهد بود. ثانیاً، اتخاذ تصمیم راجع به امور موضوع سوال با صاحبان بیش از نصف مساحت تمامی قسمت های اختصاصی است. پس در صورتی که واحد های ساختمان مساحت مساوی داشته باشند،فرد نامبرده می تواند با 6 رای اتخاذ تصمیم کند.اما در صورت تفاوت مساحت واحد ها بدون علم به میزان مساحت اختصاصی و میزان مساحت 6 واحدی که قصد اتخاذ تصمیم دارند، نمی توان در این خصوص نظر داد. اما چنانچه قصد دارید روند این تصمیم گیری را با مشکل مواجه سازید پیشنهاد می شود از فردِ موضوع سوال، به جای نامه ی نمایندگی، تقاضای ارائه ی وکالتنامه ی معتبر(رسمی) نمایید.(مطابق ماده ی 9 آیین نامه، ارائه ی وکالتنامه ی معتبر برای شرکت در مجمع عمومی مالکان الزامی است.) چنانچه فرد مزبور نتواند مالکان آپارتمان های خالی و اجاره ای را قانع کند که با حضور در دفتر اسناد رسمی، به وی اعطای وکالت نمایند، نامبرده، نماینده ی آن ها قلمداد نشده، مشکلتان حل خواهد شد. با آرزوی موفقیت.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.