×

با سلام اینجانب در تاریخ 8/11/96 از تلویزیونی به مبلغ 3738000 تومان

با سلام اینجانب در تاریخ 8/11/96 از تلویزیونی به مبلغ 3738000 تومان خریداری کردم .که در تاریخ 14/11/96 بدستم رسید که بعد از باز کردن آن متوجه شدم مدل درخواستی من با آنچه در توضیحات سایت نوشته شده است مغایرت داشته است که با پشتیبانی سایت تماس گرفتم و موضوع را گفتم و آنها قبول کردند که تلویزیون را عوض کنند و گفتند که تلویزیون را برای ما ارسال کنید تا آنرا عوض کنیم و من حتی مابه التفاوت قیمت تلویزیون جدید را به مبلغ 250000 تومان به حساب ایشان واریز کردم .من تلویزیون را از طریق پست برای ایشان پست کردم که در باجه پستی ، متصدی پست برای اطمینان از سالم بودن تلویزیون درب آن را باز کرده و تلویزیون را بیرون آورده و از آن عکس گرفته و از سالم بودن آن مطمئن شده که عکسهای آن نیز موجود مییباشد.و سپس تلویزیون را بیمه کردم که در صورتی که برای آن مشکلی پیش آمد ،بیمه پرداخت کند. اما متاسفانه پس از رسیدن تلویزیون به فروشگاه آنها با من تماس گرفتند که تلویزیون ارسالی شما ،صفحه آن شکسته است.! در صورتی که فروشگاه باید قبل از اینکه تلویزیون را از مامور پست تحویل بگبرد باید از سالم بودن آن اطمینان حاصل میکرد و در صورت شکستگی آن را تحویل نمیگرفت تا بیمه خسارت آن را پرداخت نماید. اصلا از کجا معلوم بعد از اینکه تلویزیون را از پست تحویل گرفته شده شکسته نشده باشد؟! ولی الان فروشگاه زیر بار این مسئولیت نمی رود و نه وجه تلویزیون به ما پرداخت میکند و نه تلویزیون جدیدی برای ما ارسال میکند و میگوید همان تلویزیون شکسته را برای شما ارسال میکنیم.در صورتی که تقصیری متوجه ما نیست و ما طبق کاری که خود فروشگاه کفته بود انجام دادیم و مقصر فروشگاه بوده است که بدون چک کردن تلویزیون ، آنرا از پست تحویل گرفته و الان بیمه هم بدلیل اینکه کالا تحویل گرفته شده است میگوید حتما کالا سالم بوده که تحویل گرفته شده است! و خسارتی پرداخت نمیکند.

با-سلام
-اینجانب-در-تاریخ-8/11/96-از--تلویزیونی-به-مبلغ-3738000-تومان-خریداری-کردم-.که-در-تاریخ-14/11/96-بدستم-رسید-که-بعد-از-باز-کردن-آن-متوجه-شدم-مدل-درخواستی-من-با-آنچه-در-توضیحات-سایت-نوشته-شده-است-مغایرت-داشته-است-که-با-پشتیبانی-سایت-تماس-گرفتم-و-موضوع-را-گفتم-و-آنها-قبول-کردند-که-تلویزیون-را-عوض-کنند-و-گفتند-که-تلویزیون-را-برای-ما-ارسال-کنید-تا-آنرا-عوض-کنیم-و-من-حتی-مابه-التفاوت-قیمت-تلویزیون-جدید-را-به-مبلغ-250000-تومان--به-حساب-ایشان-واریز-کردم-.من-تلویزیون-را-از-طریق-پست-برای-ایشان-پست-کردم-که-در-باجه-پستی-،-متصدی-پست-برای-اطمینان-از-سالم-بودن-تلویزیون-درب-آن-را-باز-کرده-و-تلویزیون-را-بیرون-آورده-و-از-آن-عکس-گرفته-و-از-سالم-بودن-آن-مطمئن-شده-که-عکسهای-آن-نیز-موجود-مییباشد.و-سپس-تلویزیون-را-بیمه-کردم-که-در-صورتی-که-برای-آن-مشکلی-پیش-آمد-،بیمه-پرداخت-کند.
اما-متاسفانه-پس-از-رسیدن-تلویزیون-به-فروشگاه-آنها-با-من-تماس-گرفتند-که-تلویزیون-ارسالی-شما-،صفحه-آن-شکسته-است.!----در-صورتی-که-فروشگاه-باید-قبل-از-اینکه-تلویزیون-را-از-مامور-پست-تحویل-بگبرد-باید-از-سالم-بودن-آن-اطمینان-حاصل-میکرد-و-در-صورت-شکستگی-آن-را-تحویل-نمیگرفت--تا-بیمه-خسارت-آن-را-پرداخت-نماید.-اصلا-از-کجا-معلوم-بعد-از-اینکه-تلویزیون-را-از-پست-تحویل-گرفته-شده-شکسته-نشده-باشد؟!
ولی-الان-فروشگاه-زیر-بار-این-مسئولیت-نمی-رود-و-نه-وجه-تلویزیون-به-ما-پرداخت-میکند-و-نه-تلویزیون-جدیدی-برای-ما-ارسال-میکند-و-میگوید-همان-تلویزیون-شکسته-را-برای-شما-ارسال-میکنیم.در-صورتی-که-تقصیری-متوجه-ما-نیست-و-ما-طبق-کاری-که-خود-فروشگاه-کفته-بود-انجام-دادیم-و-مقصر-فروشگاه-بوده-است-که-بدون-چک-کردن-تلویزیون-،-آنرا-از-پست-تحویل-گرفته-و-الان-بیمه-هم-بدلیل-اینکه-کالا-تحویل-گرفته-شده-است-میگوید-حتما-کالا-سالم-بوده-که-تحویل-گرفته-شده-است!-و-خسارتی-پرداخت-نمیکند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.