باسلام و احترام. وکلا محترم لطفا در نظر بگیرید که پیگیری مورد وکالت بر

باسلام و احترام. وکلا محترم لطفا در نظر بگیرید که پیگیری مورد وکالت برای موضوع زوج و زوجه ای می باشد که در خارج از کشور حضور دارند. درخواست از وکیل: از وکیل درخواست دارم تا درخصوص مراحل ارسال اظهارنامه و دادخواست عدم تمکین زوجه و پیگیری دفاعیه های دادگاهی چه در شهر خانواده زوجه و چه در تهران مرکز و در صورت نیاز به اثبات احتمال عدم تمکین واقعی زوجه در منزل اجاری زوج در خارج از کشور(که اجاره نامه آن به تایید سفارت ایران رسیده است) و در صورت نیاز به درخواست ازدواج مجدد و از طرفی همچنین زمینه مقابله با رویکردهای متقابل وکیل زوجه در خصوص اعمال فشار از طریق اجرای مهریه و نفقه و ... و یا حتی رفع ممنوع الخروجی احتمالی زوج اقدامات لازم و مقتضی را در راستای این وکالت بطور کامل در نظر بگیرد. متشکرم. ضمنا با توجه به حضور موکل در خارج از کشور باید از طریق واتساپی و اینترنتی در خصوص جزییات صحبت کرد و البته نماینده (وکیل بعنوان اعضا خانواده) در ایران برای مسایل مورد نیاز حضور دارد. توضیحات: موضوع عدم تمکین زوجه در خارج از کشور است می باشد که زوجه با کمک وکیل زمینه فشاری بر زوج برای اقدام به گرفتن طلاق دارد. جهت اطلاع زوج و زوجه دارای تابعیت ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند. زوجه ترک منزل کرده و در منزل دیگری که آدرس آن مشخص نیست در همان کشور زندگی و کار میکند. در پاسخ اظهارنامه دعوت به تمکین که بدون طرح دعوی از سوی زوج به خانواده زوجه در ایران ارسال شده است آنها مدعی هستند که زوجه در منزل زوج در حال تمکین میباشد و طوری اعلام کرده اند که حتی منزل در شان زوجه نیست و زوجه مورد سو رفتار زوج نیز قرار دارد! در صورتیکه زوجه در حقیقت در این منزل زوج در خارج از کشور که بسیار مناسب وبا همه امکانات می باشد حضورندارد و تمکین نکرده است. قابل به ذکر است که جهت ارایه دادخواست عدم تمکین به دادگاه های ایران امکان تایید اجاره نامه منزل زوج از طریق سفارت ایران در خارج از کشور امکان دارد ولی نماینده و کارشناسی در خارج از کشور یا کنسولگری باچنین شرح وظایفی وجود ندارد که بتواند برای دادگاه ایران جهت بررسی شرایط منزل و یا برای مثال صورت جلسه عدم تمکین یا حتی تمکین زوجه در این کشور خارجی اقدام و نظارت کند و همچنین شاهد مطلعی نیز وجود ندارد که برای چنین موضوعی حاضر بشود در کشور خارجی شهادت بدهد و اعلام عدم تمکین زوجه را بکند. همچنین در شرح وظایف سفارت ایران چیزی برای کارشناسی و تایید تمکین یا عدم تمکین وجود ندارد و طبق تماس با کنسولگری آنها اعلام کرده اند که فقط احتمالا میتوانند با ارسال اظهارنامه یا دادخواست از مجرای امور بین الملل در ایران و یا وزارت خارجه سپس می توانند چنین اظهارنامه و یا دادخواستی را به آدرس محل کار زوجه در خارج از کشور بحالت پستی ارسال فرمایند و شرح وظایف دیگری در این خصوص ندارند. زوجه ظاهرا با راهنمایی و اطلاع از وکیل تصمیم به این کار جهت فشار به زوج بمنظور گرفتن حق طلاق و نفقه و مهریه خود می باشدو احتمالا از این طریق نسبت به این کار درحال اقدام هست.

باسلام-و-احترام.-وکلا-محترم-لطفا-در-نظر-بگیرید-که-پیگیری-مورد-وکالت-برای-موضوع-زوج-و-زوجه-ای-می-باشد-که-در-خارج-از-کشور-حضور-دارند.-

درخواست-از-وکیل:-از-وکیل-درخواست-دارم-تا-درخصوص-مراحل-ارسال-اظهارنامه-و-دادخواست-عدم-تمکین-زوجه-و-پیگیری-دفاعیه-های-دادگاهی-چه-در-شهر-خانواده-زوجه-و-چه-در-تهران-مرکز-و-در-صورت-نیاز-به-اثبات-احتمال-عدم-تمکین-واقعی-زوجه-در-منزل-اجاری-زوج-در-خارج-از-کشور(که-اجاره-نامه-آن-به-تایید-سفارت-ایران-رسیده-است)-و-در-صورت-نیاز-به-درخواست-ازدواج-مجدد-و-از-طرفی-همچنین-زمینه-مقابله-با-رویکردهای-متقابل-وکیل-زوجه-در-خصوص-اعمال-فشار-از-طریق-اجرای-مهریه-و-نفقه-و-...-و-یا-حتی-رفع-ممنوع-الخروجی-احتمالی-زوج-اقدامات-لازم-و-مقتضی-را-در-راستای-این-وکالت-بطور-کامل-در-نظر-بگیرد.-متشکرم.-ضمنا-با-توجه-به-حضور-موکل-در-خارج-از-کشور-باید-از-طریق-واتساپی-و-اینترنتی-در-خصوص-جزییات-صحبت-کرد-و-البته-نماینده-(وکیل-بعنوان-اعضا-خانواده)-در-ایران-برای-مسایل-مورد-نیاز-حضور-دارد.

توضیحات:-موضوع-عدم-تمکین-زوجه-در-خارج-از-کشور-است-می-باشد-که-زوجه-با-کمک-وکیل-زمینه-فشاری-بر-زوج-برای-اقدام-به-گرفتن-طلاق-دارد.-جهت-اطلاع-زوج-و-زوجه-دارای-تابعیت-ایرانی-در-خارج-از-کشور-زندگی-میکنند.-زوجه-ترک-منزل-کرده-و-در-منزل-دیگری-که-آدرس-آن-مشخص-نیست-در-همان-کشور-زندگی-و-کار-میکند.-در-پاسخ-اظهارنامه-دعوت-به-تمکین-که-بدون-طرح-دعوی-از-سوی-زوج-به-خانواده-زوجه-در-ایران-ارسال-شده-است-آنها-مدعی-هستند-که-زوجه-در-منزل-زوج-در-حال-تمکین-میباشد-و-طوری-اعلام-کرده-اند-که-حتی-منزل-در-شان-زوجه-نیست-و-زوجه-مورد-سو-رفتار-زوج-نیز-قرار-دارد!-در-صورتیکه-زوجه-در-حقیقت-در-این-منزل-زوج-در-خارج-از-کشور-که-بسیار-مناسب-وبا-همه-امکانات-می-باشد-حضورندارد-و-تمکین-نکرده-است.-قابل-به-ذکر-است-که-جهت-ارایه-دادخواست-عدم-تمکین-به-دادگاه-های-ایران-امکان-تایید-اجاره-نامه-منزل-زوج-از-طریق-سفارت-ایران-در-خارج-از-کشور-امکان-دارد-ولی-نماینده-و-کارشناسی-در-خارج-از-کشور-یا-کنسولگری-باچنین-شرح-وظایفی-وجود-ندارد-که-بتواند-برای-دادگاه-ایران-جهت-بررسی-شرایط-منزل-و-یا-برای-مثال-صورت-جلسه-عدم-تمکین-یا-حتی-تمکین-زوجه-در-این-کشور-خارجی-اقدام-و-نظارت-کند-و-همچنین-شاهد-مطلعی-نیز-وجود-ندارد-که-برای-چنین-موضوعی-حاضر-بشود-در-کشور-خارجی-شهادت-بدهد-و-اعلام-عدم-تمکین-زوجه-را-بکند.-همچنین-در-شرح-وظایف-سفارت-ایران-چیزی-برای-کارشناسی-و-تایید-تمکین-یا-عدم-تمکین-وجود-ندارد-و-طبق-تماس-با-کنسولگری-آنها-اعلام-کرده-اند-که-فقط-احتمالا-میتوانند-با-ارسال-اظهارنامه-یا-دادخواست-از-مجرای-امور-بین-الملل-در-ایران-و-یا-وزارت-خارجه-سپس-می-توانند-چنین-اظهارنامه-و-یا-دادخواستی-را-به-آدرس-محل-کار-زوجه-در-خارج-از-کشور-بحالت-پستی-ارسال-فرمایند-و-شرح-وظایف-دیگری-در-این-خصوص-ندارند.-زوجه-ظاهرا-با-راهنمایی-و-اطلاع-از-وکیل-تصمیم-به-این-کار-جهت-فشار-به-زوج-بمنظور-گرفتن-حق-طلاق-و-نفقه-و-مهریه-خود-می-باشدو-احتمالا-از-این-طریق-نسبت-به-این-کار-درحال-اقدام-هست.

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.