×

باسلام و احترام. وکلا محترم لطفا در نظر بگیرید که پیگیری مورد وکالت بر

باسلام و احترام. وکلا محترم لطفا در نظر بگیرید که پیگیری مورد وکالت برای موضوع زوج و زوجه ای می باشد که در خارج از کشور حضور دارند. درخواست از وکیل: از وکیل درخواست دارم تا درخصوص مراحل ارسال اظهارنامه و دادخواست عدم تمکین زوجه و پیگیری دفاعیه های دادگاهی چه در شهر خانواده زوجه و چه در تهران مرکز و در صورت نیاز به اثبات احتمال عدم تمکین واقعی زوجه در منزل اجاری زوج در خارج از کشور(که اجاره نامه آن به تایید سفارت ایران رسیده است) و در صورت نیاز به درخواست ازدواج مجدد و از طرفی همچنین زمینه مقابله با رویکردهای متقابل وکیل زوجه در خصوص اعمال فشار از طریق اجرای مهریه و نفقه و ... و یا حتی رفع ممنوع الخروجی احتمالی زوج اقدامات لازم و مقتضی را در راستای این وکالت بطور کامل در نظر بگیرد. متشکرم. ضمنا با توجه به حضور موکل در خارج از کشور باید از طریق واتساپی و اینترنتی در خصوص جزییات صحبت کرد و البته نماینده (وکیل بعنوان اعضا خانواده) در ایران برای مسایل مورد نیاز حضور دارد. توضیحات: موضوع عدم تمکین زوجه در خارج از کشور است می باشد که زوجه با کمک وکیل زمینه فشاری بر زوج برای اقدام به گرفتن طلاق دارد. جهت اطلاع زوج و زوجه دارای تابعیت ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند. زوجه ترک منزل کرده و در منزل دیگری که آدرس آن مشخص نیست در همان کشور زندگی و کار میکند. در پاسخ اظهارنامه دعوت به تمکین که بدون طرح دعوی از سوی زوج به خانواده زوجه در ایران ارسال شده است آنها مدعی هستند که زوجه در منزل زوج در حال تمکین میباشد و طوری اعلام کرده اند که حتی منزل در شان زوجه نیست و زوجه مورد سو رفتار زوج نیز قرار دارد! در صورتیکه زوجه در حقیقت در این منزل زوج در خارج از کشور که بسیار مناسب وبا همه امکانات می باشد حضورندارد و تمکین نکرده است. قابل به ذکر است که جهت ارایه دادخواست عدم تمکین به دادگاه های ایران امکان تایید اجاره نامه منزل زوج از طریق سفارت ایران در خارج از کشور امکان دارد ولی نماینده و کارشناسی در خارج از کشور یا کنسولگری باچنین شرح وظایفی وجود ندارد که بتواند برای دادگاه ایران جهت بررسی شرایط منزل و یا برای مثال صورت جلسه عدم تمکین یا حتی تمکین زوجه در این کشور خارجی اقدام و نظارت کند و همچنین شاهد مطلعی نیز وجود ندارد که برای چنین موضوعی حاضر بشود در کشور خارجی شهادت بدهد و اعلام عدم تمکین زوجه را بکند. همچنین در شرح وظایف سفارت ایران چیزی برای کارشناسی و تایید تمکین یا عدم تمکین وجود ندارد و طبق تماس با کنسولگری آنها اعلام کرده اند که فقط احتمالا میتوانند با ارسال اظهارنامه یا دادخواست از مجرای امور بین الملل در ایران و یا وزارت خارجه سپس می توانند چنین اظهارنامه و یا دادخواستی را به آدرس محل کار زوجه در خارج از کشور بحالت پستی ارسال فرمایند و شرح وظایف دیگری در این خصوص ندارند. زوجه ظاهرا با راهنمایی و اطلاع از وکیل تصمیم به این کار جهت فشار به زوج بمنظور گرفتن حق طلاق و نفقه و مهریه خود می باشدو احتمالا از این طریق نسبت به این کار درحال اقدام هست.

باسلام-و-احترام.-وکلا-محترم-لطفا-در-نظر-بگیرید-که-پیگیری-مورد-وکالت-برای-موضوع-زوج-و-زوجه-ای-می-باشد-که-در-خارج-از-کشور-حضور-دارند.-

درخواست-از-وکیل:-از-وکیل-درخواست-دارم-تا-درخصوص-مراحل-ارسال-اظهارنامه-و-دادخواست-عدم-تمکین-زوجه-و-پیگیری-دفاعیه-های-دادگاهی-چه-در-شهر-خانواده-زوجه-و-چه-در-تهران-مرکز-و-در-صورت-نیاز-به-اثبات-احتمال-عدم-تمکین-واقعی-زوجه-در-منزل-اجاری-زوج-در-خارج-از-کشور(که-اجاره-نامه-آن-به-تایید-سفارت-ایران-رسیده-است)-و-در-صورت-نیاز-به-درخواست-ازدواج-مجدد-و-از-طرفی-همچنین-زمینه-مقابله-با-رویکردهای-متقابل-وکیل-زوجه-در-خصوص-اعمال-فشار-از-طریق-اجرای-مهریه-و-نفقه-و-...-و-یا-حتی-رفع-ممنوع-الخروجی-احتمالی-زوج-اقدامات-لازم-و-مقتضی-را-در-راستای-این-وکالت-بطور-کامل-در-نظر-بگیرد.-متشکرم.-ضمنا-با-توجه-به-حضور-موکل-در-خارج-از-کشور-باید-از-طریق-واتساپی-و-اینترنتی-در-خصوص-جزییات-صحبت-کرد-و-البته-نماینده-(وکیل-بعنوان-اعضا-خانواده)-در-ایران-برای-مسایل-مورد-نیاز-حضور-دارد.

توضیحات:-موضوع-عدم-تمکین-زوجه-در-خارج-از-کشور-است-می-باشد-که-زوجه-با-کمک-وکیل-زمینه-فشاری-بر-زوج-برای-اقدام-به-گرفتن-طلاق-دارد.-جهت-اطلاع-زوج-و-زوجه-دارای-تابعیت-ایرانی-در-خارج-از-کشور-زندگی-میکنند.-زوجه-ترک-منزل-کرده-و-در-منزل-دیگری-که-آدرس-آن-مشخص-نیست-در-همان-کشور-زندگی-و-کار-میکند.-در-پاسخ-اظهارنامه-دعوت-به-تمکین-که-بدون-طرح-دعوی-از-سوی-زوج-به-خانواده-زوجه-در-ایران-ارسال-شده-است-آنها-مدعی-هستند-که-زوجه-در-منزل-زوج-در-حال-تمکین-میباشد-و-طوری-اعلام-کرده-اند-که-حتی-منزل-در-شان-زوجه-نیست-و-زوجه-مورد-سو-رفتار-زوج-نیز-قرار-دارد!-در-صورتیکه-زوجه-در-حقیقت-در-این-منزل-زوج-در-خارج-از-کشور-که-بسیار-مناسب-وبا-همه-امکانات-می-باشد-حضورندارد-و-تمکین-نکرده-است.-قابل-به-ذکر-است-که-جهت-ارایه-دادخواست-عدم-تمکین-به-دادگاه-های-ایران-امکان-تایید-اجاره-نامه-منزل-زوج-از-طریق-سفارت-ایران-در-خارج-از-کشور-امکان-دارد-ولی-نماینده-و-کارشناسی-در-خارج-از-کشور-یا-کنسولگری-باچنین-شرح-وظایفی-وجود-ندارد-که-بتواند-برای-دادگاه-ایران-جهت-بررسی-شرایط-منزل-و-یا-برای-مثال-صورت-جلسه-عدم-تمکین-یا-حتی-تمکین-زوجه-در-این-کشور-خارجی-اقدام-و-نظارت-کند-و-همچنین-شاهد-مطلعی-نیز-وجود-ندارد-که-برای-چنین-موضوعی-حاضر-بشود-در-کشور-خارجی-شهادت-بدهد-و-اعلام-عدم-تمکین-زوجه-را-بکند.-همچنین-در-شرح-وظایف-سفارت-ایران-چیزی-برای-کارشناسی-و-تایید-تمکین-یا-عدم-تمکین-وجود-ندارد-و-طبق-تماس-با-کنسولگری-آنها-اعلام-کرده-اند-که-فقط-احتمالا-میتوانند-با-ارسال-اظهارنامه-یا-دادخواست-از-مجرای-امور-بین-الملل-در-ایران-و-یا-وزارت-خارجه-سپس-می-توانند-چنین-اظهارنامه-و-یا-دادخواستی-را-به-آدرس-محل-کار-زوجه-در-خارج-از-کشور-بحالت-پستی-ارسال-فرمایند-و-شرح-وظایف-دیگری-در-این-خصوص-ندارند.-زوجه-ظاهرا-با-راهنمایی-و-اطلاع-از-وکیل-تصمیم-به-این-کار-جهت-فشار-به-زوج-بمنظور-گرفتن-حق-طلاق-و-نفقه-و-مهریه-خود-می-باشدو-احتمالا-از-این-طریق-نسبت-به-این-کار-درحال-اقدام-هست.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.