×

با سلام.اینجانب مدت 5سال که ازدواج کردم وخانمم مهریه را به اجرا گذاشتن

با سلام.اینجانب مدت 5سال که ازدواج کردم وخانمم مهریه را به اجرا گذاشتن واکنون رای توسط دادگاه تقسط شده وبا توجه به اینکه کارمند می باشم وقاضی رای به هر پنج ماه یک سکه وپس از اتمام سکه ها که 14عدد می باشد هر ماه هفتصد هزار تومان.ومن ماشین پرایدی خریده بودم برای رفت امد چون مسیر منزل با کار م فاصله است که خانم اینجانب رفته وماشین را هم توقیف کرده می خواستم ببینم ایا راهی جهت ازاد سازی خودرو وجود دارد با توجه به فاصله که هروز برای رفت و امد دارم چون بعضی موارد گفته شده خودرو هم مثل خانه می تواند مستثنیات دین قرار گیرد.باتشکر

با-سلام.اینجانب-مدت-5سال-که-ازدواج-کردم-وخانمم-مهریه-را-به-اجرا-گذاشتن-واکنون-رای-توسط-دادگاه-تقسط-شده-وبا-توجه-به-اینکه-کارمند-می-باشم-وقاضی-رای-به-هر-پنج-ماه-یک-سکه-وپس-از-اتمام-سکه-ها-که-14عدد-می-باشد-هر-ماه-هفتصد-هزار-تومان.ومن-ماشین-پرایدی-خریده-بودم-برای-رفت-امد-چون-مسیر-منزل-با-کار-م-فاصله-است-که-خانم-اینجانب-رفته-وماشین-را-هم-توقیف-کرده-می-خواستم-ببینم-ایا-راهی-جهت-ازاد-سازی-خودرو-وجود-دارد-با-توجه-به-فاصله-که-هروز-برای-رفت-و-امد-دارم-چون-بعضی-موارد-گفته-شده-خودرو-هم-مثل-خانه-می-تواند-مستثنیات-دین-قرار-گیرد.باتشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.