×

با سلام و ممنون از راهنمایی های موثر و خوب همیشگی حضرت عالی من با یک

با سلام و ممنون از راهنمایی های موثر و خوب همیشگی حضرت عالی من با یک خانم که در شرف طلاق بودن و هستن 4ماه پیش آشناشدم ایشون 1سال بود خونه مادرشون بودن از شوهرشون جدا زندگی میکردن طلاق عاطفی گرفته بودن و دنبال طلاق محضری بودن و هستن.حق طلاق هم دارن ما برای شناخت بیشتر و ازدواج بعد طلاق ایشون باهم تلفنی حرف میزدیم پیامک میدادیم و یک سفر هم رفتیم خارج از کشور.ایشون پاسپورت هم داشتن با اجازه شوهر پاسپورت گرفته بودن.تو سفر اتاق ایشون و من جدا بود هسمر ایشون برای رابطه نامشروع از من و ایشون شکایت کرده الان. قاضی هم رای نمیده و مرتب از خانم میگه آدرس من را میخواد.منم میترسم برم دادگاه میخواستم ببینم تو این پرونده ها نهایت چه وقت منجر به صدور رای میشه؟یا تا منو پیدا نکنن رای نمیده قاضی؟ یا رای میده ؟3جلسه دادگاه تشکیل شده خانم رفتن گفتن آدرسی از من ندارن.البته واقعا هم آدرسی ندارن از من برای اینجور پرونده ها ممنون الخروجی هم صادر میشه؟ و حداکثر مجازات قانونی من شلاق و جریمه نقدیه؟یا زندان هم داره؟ممنون میشم صریح جواب بدین بزرگوار یک سابقه جزعی دارم 11سال پیش که جریمه نقدی شدم اونم اگه من نرم در نهایت حکم غیابی صادر میشه؟؟حداکثر جرم صادره را بفرمایید لطفا با تقدیم ادب و احترام

با-سلام-و-ممنون-از-راهنمایی-های-موثر--و-خوب-همیشگی-حضرت-عالی
من-با-یک-خانم-که-در-شرف-طلاق-بودن-و-هستن-4ماه-پیش-آشناشدم-ایشون-1سال-بود-خونه-مادرشون-بودن-از-شوهرشون-جدا-زندگی-میکردن-طلاق-عاطفی-گرفته-بودن-و-دنبال-طلاق-محضری-بودن-و-هستن.حق-طلاق-هم-دارن
ما-برای-شناخت-بیشتر-و-ازدواج-بعد-طلاق-ایشون-باهم-تلفنی-حرف-میزدیم-پیامک-میدادیم-و-یک-سفر-هم-رفتیم-خارج-از-کشور.ایشون-پاسپورت-هم-داشتن-با-اجازه-شوهر-پاسپورت-گرفته-بودن.تو-سفر-اتاق-ایشون-و-من-جدا-بود
هسمر-ایشون-برای-رابطه-نامشروع-از-من-و-ایشون-شکایت-کرده-الان.
قاضی-هم-رای-نمیده--و-مرتب-از-خانم-میگه-آدرس-من-را-میخواد.منم-میترسم-برم-دادگاه
میخواستم-ببینم-تو-این-پرونده-ها-نهایت--چه-وقت-منجر-به-صدور-رای-میشه؟یا-تا-منو-پیدا-نکنن-رای-نمیده-قاضی؟-یا-رای-میده-؟3جلسه-دادگاه-تشکیل-شده-خانم-رفتن-گفتن-آدرسی-از-من-ندارن.البته-واقعا-هم-آدرسی-ندارن-از-من
برای-اینجور-پرونده-ها-ممنون-الخروجی-هم-صادر-میشه؟
و-حداکثر-مجازات-قانونی-من-شلاق-و-جریمه-نقدیه؟یا-زندان-هم-داره؟ممنون-میشم-صریح-جواب-بدین-بزرگوار
-یک-سابقه-جزعی-دارم-11سال-پیش-که-جریمه--نقدی-شدم-اونم
اگه-من-نرم-در-نهایت-حکم-غیابی-صادر-میشه؟؟حداکثر-جرم-صادره-را-بفرمایید-لطفا
با-تقدیم-ادب-و-احترام
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.