×

سلام و عرض ادب یک خانه از پدر ما به ارث رسیده است.در حال حاضر من و هم

سلام و عرض ادب یک خانه از پدر ما به ارث رسیده است.در حال حاضر من و همسرم و مادرم در این خانه هستیم.بقیه وارثان هر کدام صاحب خانه و زندگی جداگانه هستند.در ضمن پدر من دو همسر داشته است.نامادری من تا دو سال قبل با ما زندگی می کرده است و الان در خانه فرزندانش هست ودچار الزایمر کامل هست حال سوال من این هست که اگر برادران ناتنی من وسایل خانه مادرشان را بخواهند من میتوانم از ورود ایشان به منزل جلوگیری کنم یا نه؟یعنی من از نظر حقوقی میتوانم انها را به خانه راه ندهم و نگذارم وسایل مادرشان را ببرند؟ ایا عرف محل ،خانه را محل سکونت من بداند مرا صاحب حق میکند؟ من به انها گفته ام اگر خواستید هرگونه وسیله ای در خانه بردارید باید از من شکایت کنید و بدون اجازه من حق ورود به خانه را ندارید هرچند که شما هم وارث باشید.ایا حرف من صحیح هست یا نه؟

سلام-و-عرض-ادب
یک-خانه-از-پدر-ما-به-ارث-رسیده-است.در-حال-حاضر-من-و-همسرم-و-مادرم-در-این-خانه-هستیم.بقیه-وارثان-هر-کدام-صاحب-خانه-و-زندگی-جداگانه-هستند.در-ضمن-پدر-من-دو-همسر-داشته-است.نامادری-من-تا-دو-سال-قبل-با-ما-زندگی-می-کرده-است-و-الان-در-خانه-فرزندانش-هست-ودچار-الزایمر-کامل-هست
حال-سوال-من-این-هست-که-اگر-برادران-ناتنی-من-وسایل-خانه-مادرشان-را-بخواهند-من-میتوانم-از-ورود-ایشان-به-منزل-جلوگیری-کنم-یا-نه؟یعنی-من-از-نظر-حقوقی-میتوانم-انها-را-به-خانه-راه-ندهم-و-نگذارم-وسایل-مادرشان-را-ببرند؟
ایا-عرف-محل-،خانه-را-محل-سکونت-من-بداند-مرا-صاحب-حق-میکند؟
من-به-انها-گفته-ام-اگر-خواستید-هرگونه-وسیله-ای-در-خانه-بردارید-باید-از-من-شکایت-کنید-و-بدون-اجازه-من-حق-ورود-به-خانه-را-ندارید-هرچند-که-شما-هم-وارث-باشید.ایا-حرف-من-صحیح-هست-یا-نه؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.