×

چرا هیچکس به داد ما نمیرسد؟فرزندم توسط نوه ام به قتل رسیده.نوه ام با و

چرا هیچکس به داد ما نمیرسد؟فرزندم توسط نوه ام به قتل رسیده.نوه ام با وجودیکه میدانسته پدرش بیمار است به وی حمله ور شده و باعث سکته وی شده است.پزشکی قانونی علت مرگ را سکته مغزی تشخیص داده از روز نزاع فیلمی در گوشی پسر مرحومم به دستمون افتاد که دقیقا روز حادثه رو نشون میده که نوه ام با فحاشی و الفاظ رکیک و رعب و وحشت و شکستن درب های خانه و تهدید فرزند مرحومم و همچنین دست درازی به فرزندم باعث سکته مغزی و قلبی و مرگش شده است. آیا این عمل قتل نیست؟شبه قتل نیست؟بارها به بازپرس و دادستان مراجعه کردیم.خون پسرم پایمال شد.کمکمون کنید آه من و جدم دامان همه کسانی که باعث پایمال شدن خون پسرم بشوند خواهد گرفت 09127311106 اخترالسادات صفابین

چرا-هیچکس-به-داد-ما-نمیرسد؟فرزندم-توسط-نوه-ام-به-قتل-رسیده.نوه-ام-با-وجودیکه-میدانسته-پدرش-بیمار-است
به-وی-حمله-ور-شده-و-باعث-سکته-وی-شده-است.پزشکی-قانونی-علت-مرگ-را-سکته-مغزی-تشخیص-داده
از-روز-نزاع-فیلمی-در-گوشی-پسر-مرحومم-به-دستمون-افتاد-که-دقیقا-روز-حادثه-رو-نشون-میده
که-نوه-ام-با-فحاشی-و-الفاظ-رکیک-و-رعب-و-وحشت-و-شکستن-درب-های-خانه
و-تهدید-فرزند-مرحومم-و-همچنین-دست-درازی-به-فرزندم-باعث-سکته-مغزی-و-قلبی-و-مرگش-شده-است.
آیا-این-عمل-قتل-نیست؟شبه-قتل-نیست؟بارها-به-بازپرس-و-دادستان-مراجعه-کردیم.خون-پسرم-پایمال-شد.کمکمون-کنید
آه-من-و-جدم-دامان-همه-کسانی-که-باعث-پایمال-شدن-خون-پسرم-بشوند-خواهد-گرفت
09127311106-اخترالسادات-صفابین
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.