×

سلام پدرم بعد از فوت مغازه ای داشت که بنده در جهت تعمیر فاضلاب وو در

سلام پدرم بعد از فوت مغازه ای داشت که بنده در جهت تعمیر فاضلاب وو در ورودی اقدام کردم . حالا برادرم برام شکایت تصرف عدوانی کرده آیا تعویض در و تعمیر و بازسازی هم میتونه دلیل بر تصرف باشه؟

سلام
پدرم-بعد-از-فوت-مغازه-ای-داشت-که-بنده-در-جهت-تعمیر-فاضلاب-وو-در-ورودی-اقدام-کردم-.-
حالا-برادرم-برام-شکایت-تصرف-عدوانی-کرده
آیا-تعویض-در-و-تعمیر-و-بازسازی-هم-میتونه-دلیل-بر-تصرف-باشه؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.