×

ماهیت حقیقی اشخاص حقیقی در شخصیت حقوقی چگونه است؟ مثلا یک نفر کارمند د

ماهیت حقیقی اشخاص حقیقی در شخصیت حقوقی چگونه است؟ مثلا یک نفر کارمند دولت شخصیت حقیقی دارد یا حقوقی؟ احکامی که به نام او صادر میشود برای خودش است یا شخصیت حقوقی ؟ احکامیکه به عنوان شغلی اش صادر میشود چطور؟ این دو چه تفاوتی با هم دارند؟

ماهیت-حقیقی-اشخاص-حقیقی-در-شخصیت-حقوقی-چگونه-است؟-مثلا-یک-نفر-کارمند-دولت-شخصیت-حقیقی-دارد-یا-حقوقی؟-احکامی-که-به-نام-او-صادر-میشود-برای-خودش-است-یا-شخصیت-حقوقی-؟-احکامیکه-به-عنوان-شغلی-اش-صادر-میشود-چطور؟-این-دو-چه-تفاوتی-با-هم-دارند؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.