×

سلام من طراح سایت هستم و برای یکی از مشتریان سایت DIGIkalashop.com

سلام من طراح سایت هستم و برای یکی از مشتریان سایت DIGIkalashop.com را چند ماه پیش خریداری و طراحی و تحویل داده ام امروز از شرکت دیجی کالا تماس و اعلام کردند با توجه به شباهت اسمی شما باید سایت را ببندید من عرض کردم من این سایت را با توجه به نام ان که فروشگاه کلای دیجیتال است انتخاب و هیچ استفاده از از لوگو یا علائم تجاری شما و هر شرکت دیگیری در سایت نکرده ام . ایشان گفتند من از دفتر حقوقی تماس گرفته و با توجه به شباهت نام سایت اگر شما اقدام به توقف فعالیت نکنید از طریق مراجع قضایی اقدام میکنیم .با توجه به اینکه مشتری که من سایت را برایش طراحی کرده ام مسئول اتحادیه و دارای مجوز فعالیت در این عرصه است آیا دی جی کالا میتواند سایت که دامنه دات کام دارد را بندد؟ راهنمایی فرمایید که چه کاری میتواند بکند و من چه کاری میتوانم از نظر قانونی انجام دهم .ممنونم

سلام
من-طراح-سایت-هستم-و-برای-یکی-از-مشتریان-سایت-
DIGIkalashop.com
--را-چند-ماه-پیش-خریداری-و-طراحی-و-تحویل-داده-ام-امروز-از-شرکت-دیجی-کالا-تماس-و-
اعلام-کردند-با-توجه-به-شباهت-اسمی-شما-باید-سایت-را-ببندید-من-عرض-کردم-من-این-سایت-را-با-توجه-به-نام-ان-که-فروشگاه-کلای-دیجیتال-است-انتخاب-و-هیچ-استفاده-از-از-لوگو-یا-علائم-تجاری-شما-و-هر-شرکت-دیگیری-در-سایت-نکرده-ام-.-ایشان-گفتند-من-از-دفتر-حقوقی-تماس-گرفته-و-با-توجه-به-شباهت-نام-سایت-اگر-شما-اقدام-به-توقف-فعالیت-نکنید-از-طریق-مراجع-قضایی-اقدام-میکنیم-.با-توجه-به-اینکه-مشتری-که-من-سایت-را-برایش-طراحی-کرده-ام-مسئول-اتحادیه-و-دارای-مجوز-فعالیت-در-این-عرصه-است-آیا-دی-جی-کالا-میتواند-سایت-که-دامنه-دات-کام-دارد-را-بندد؟-راهنمایی-فرمایید-که-چه-کاری-میتواند-بکند-و-من-چه-کاری-میتوانم-از-نظر-قانونی-انجام-دهم-.ممنونم
وکیل  با سلام باید عرض کنم به جهت تازگی موضوع و نبود وحدت رویه در محاکم قضایی بیشتر به صورت تئوری و قانون حاکم پاسخ سوال را خواهم داد. 1. سایبر اسکاتینگ (cybersqutting) عبارت است از اینکه شخصی با استفاده از نام و علائم تجاری اشخاص دیگر اقدام به ثبت یک دامنه بنام خود نموده تا بعدا در موقعیت های مناسبی نام دامنه مزبور را به همان اشخاص دارنده علائم تجاری مزبور به قیمت دلخواه خود بفروشد. 2. ‌ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی - به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع‌در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این‌قانون خواهد رسید. که مجازات مقرر در ماده 76 به این شرح ذیل می باشد: ماده 76 - متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌ بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم‌خواهند شد. 3. رویه قضایی تاکنون در این خصوص موضع خاصی را رائه ننموده، به نظر می رسد که دادگاه می تواند به استناد ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ماده 60 قانون ثبت اختراعات و ... مصوب 1386 دستور جلوگیری از نقض حقوق دارنده علامت تجاری را صادر نماید. حال دادگاه می تواند با تمسک به تجویز ماده اخیرالذکر و در راستای جلوگیری و توقف اقدامات متخلف در نقض حقوق دارنده علامت، حکم به لغو نام دامنه ثبت شده صادر یا در صورت تمایل دارنده علامت تجاری به داشتن نام دامنه مزبور و فراهم آوردن زمینه های فنی مربوط آنرا به وی انتقال دهد و اعمال این ضمانت اجرا حتی با اثبات عدم سوء نیت شخص و صدور حکم برائت در محکمه کیفری ممکن است. علیهذا نظر به موارد فوق الذکر تصمیم برای ادامه یا عدم ادامه کار بر روی دامنه فوق الذکر با شماست. البته به نظر می رسد مسئولیت با متخلف که همان دارنده دامنه می باشد بوده و رابطه قراردادی شما با مشتری از باب جبران خسارت به ایشان به دلیل عدم توجه به انتخاب نام صحیح برای دامنه ذکر شده از سوی شما می باشد. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.