×

با سلام اینجانب تصمیم دارم وام 4میلیونی ازدواج خودرابه یکی ازدوستانم

با سلام اینجانب تصمیم دارم وام 4میلیونی ازدواج خودرابه یکی ازدوستانم بدهم وام موردنظرقابل انتقال نمیباشدپس بایدمبلغ ودفتراقساط رابه اسم خودم بگیرم و به اوبدهم تااقساط راپرداخت کندلذاخواهشمندام درموردبستن قراردادویا اوردن ضامن وچیزهایی که دانستن انهالازم است بطوری توضیح دهید که درصورتی ازدادن اقساط طفره رفت ضرری متوجه اینجانب نگردد. با تشکرفراوان ازلطف شما وهمکارانتان درسایت خوب وکالت انلاین

با-سلام
اینجانب-تصمیم-دارم-وام-4میلیونی-ازدواج-خودرابه-یکی-ازدوستانم-بدهم
وام-موردنظرقابل-انتقال-نمیباشدپس-بایدمبلغ-ودفتراقساط-رابه-اسم-خودم-بگیرم-و
به-اوبدهم-تااقساط-راپرداخت-کندلذاخواهشمندام-درموردبستن-قراردادویا
اوردن-ضامن-وچیزهایی-که-دانستن-انهالازم-است-بطوری-توضیح-دهید
که-درصورتی-ازدادن-اقساط-طفره-رفت-ضرری-متوجه-اینجانب-نگردد.
با-تشکرفراوان-ازلطف-شما
وهمکارانتان-درسایت-خوب-وکالت-انلاین
با سلام پیشنهاد مینمایم که از این کار منصرف شوید چرا که بانک با شما طرف بوده ودر صورت عدم پرداخت اقساط بانک به شما وضامنین شما مراجعه واقدام خواهد نمود حتی اگر شما از دوستتان چک یا سفته بابت ضمانت پرداخت اقساط بگیرید بانک شمارا طرف حساب خود می شناسدنه دوست شمارا.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.