×

با سلام پدربزرگ بنده حدوداً در سال 92 به همراه یکی از پسراشون در دفت

با سلام پدربزرگ بنده حدوداً در سال 92 به همراه یکی از پسراشون در دفترخانه وصیت می کنه که یک دانگ از خانه ای که دارن به من و برادرم برسه (با توجه به اینکه پدر ما فوت کرده) حالا پس از فوت پدربزرگم ،عموم وصیت را ارائه نمی کند و می گوید پدرم قبل مرگ بصورت شفاهی گفته وصیت منتفی هست در صورتی که خود ما می دانیم تا آخرین لحظه پدربزرگمون مقید به این وصیت بوده حالا ما نمی دونیم این وصیت در کدام دفترخانه تنظیم شده آیا راه حل قانونی جهت احقاق حقمون هست.ممنون میشم راهنمایی بفرمایین باتشکر

با-سلام
پدربزرگ-بنده-حدوداً-در-سال-92--به-همراه-یکی-از-پسراشون-در-دفترخانه-وصیت-می-کنه-که-یک-دانگ-از-خانه-ای-که-دارن-به-من-و-برادرم-برسه-(با-توجه-به-اینکه-پدر-ما-فوت-کرده)-حالا-پس-از-فوت-پدربزرگم-،عموم-وصیت-را-ارائه-نمی-کند-و-می-گوید-پدرم-قبل-مرگ-بصورت-شفاهی-گفته-وصیت-منتفی-هست-در-صورتی-که-خود-ما-می-دانیم-تا-آخرین-لحظه-پدربزرگمون-مقید-به-این-وصیت-بوده-حالا-ما-نمی-دونیم-این-وصیت-در-کدام-دفترخانه-تنظیم-شده-آیا-راه-حل-قانونی-جهت-احقاق-حقمون-هست.ممنون-میشم-راهنمایی-بفرمایین
باتشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.