×

با سلام با نگهبان مجتمع مسکونی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و

با سلام با نگهبان مجتمع مسکونی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و سبب وارد شده خسارت به اموال مجتمع و اتومبیل ساکنین شده چگونه می توان از مسیر قانونی پیگیری کرد. با تشکر

با-سلام

با-نگهبان-مجتمع-مسکونی-که-در-انجام-وظیفه-خود-کوتاهی-کرده-و-سبب-وارد-شده-خسارت-به-اموال-مجتمع-و-اتومبیل-ساکنین-شده-چگونه-می-توان-از-مسیر-قانونی-پیگیری-کرد.

با-تشکر
وکیل  سلام شما با تامین دلیل وجلب نظر کارشناس خسارت وارده به ساختمان را مشخص وسپس از نگهبان آن خسارات را مطالبه می نمائید موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.