×

سلام جناب دکتر بنده ملکی را معامله نمودم بخشی از ثمن معامله منوط به ا

سلام جناب دکتر بنده ملکی را معامله نمودم بخشی از ثمن معامله منوط به انتقال سند به اینجانب بود و سند ملک مذکور دفترچه ای است با توجه به اینکه طرح تفضیلی عقب نشینی شهرداری در سال ۸۵ ابلاغ شده است و صاحب ملک در سال ۸۷ سند دفترچه ای تهیه کرده است وقتی جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه میکند ملک ۲۴ متر عقب نشینی دارد حال فروشنده نه فسخ میکند و نه تخفیف میدهد از لحاظ قانون حقی برای بنده هست.در ضمن بند معروف در مبایعه نامه ها که کلیه خیارات فسخ باطل است به جز تدلیس را متاسفانه امضا کرده ایم. ولی بنده تا ایشان به شهرداری مراجعه نمیکرد متوجه این مسئله نمیشدم چون وکالت نامه هم به ما ندادند و شهرداری فقط به صاحب ملک یا وکالت نامه داشتن استعلام و کارشناس میدهد آیا با توجه به بند ابطال کلیه خیارات میتوانم مغبون شدنم را با توجه به شرح حال اثبات کنم و فسخ نمایم یا تخفیف بگیرم. در ضمن در قولنامه نوشتیم ۲۰۰ متر ملک مسکونی ولی حالا شهرداری ۲۴ متر را عقب نشیمی میکند.و در مبایعه نامه اشاره ای به عقب نشینی و خسارت نشده است.با تشکر

سلام
جناب-دکتر-بنده-ملکی-را-معامله-نمودم-بخشی-از-ثمن-معامله-منوط-به-انتقال-سند-به-اینجانب-بود-و-سند-ملک-مذکور-دفترچه-ای-است-با-توجه-به-اینکه-طرح-تفضیلی-عقب-نشینی-شهرداری-در-سال-۸۵-ابلاغ-شده-است-و-صاحب-ملک-در-سال-۸۷-سند-دفترچه-ای-تهیه-کرده-است-وقتی-جهت-انتقال-سند-به-شهرداری-مراجعه-میکند-ملک-۲۴-متر-عقب-نشینی-دارد-حال-فروشنده-نه-فسخ-میکند-و-نه-تخفیف-میدهد-از-لحاظ-قانون-حقی-برای-بنده-هست.در-ضمن-بند-معروف-در-مبایعه-نامه-ها-که-کلیه-خیارات-فسخ-باطل-است-به-جز-تدلیس-را-متاسفانه-امضا-کرده-ایم.-ولی-بنده-تا-ایشان-به-شهرداری-مراجعه-نمیکرد-متوجه-این-مسئله-نمیشدم-چون-وکالت-نامه-هم-به-ما-ندادند-و-شهرداری-فقط-به-صاحب-ملک-یا-وکالت-نامه-داشتن-استعلام-و-کارشناس-میدهد-آیا-با-توجه-به-بند-ابطال-کلیه-خیارات-میتوانم-مغبون-شدنم-را-با-توجه-به-شرح-حال-اثبات-کنم-و-فسخ-نمایم-یا-تخفیف-بگیرم.-در-ضمن-در-قولنامه-نوشتیم-۲۰۰-متر-ملک-مسکونی-ولی-حالا-شهرداری-۲۴-متر-را-عقب-نشیمی-میکند.و-در-مبایعه-نامه-اشاره-ای-به-عقب-نشینی-و-خسارت-نشده-است.با-تشکر
وکیل  با سلام و پوزش از تاخیر د ر پاسخ. معامله شما به ظاهر درست می باشد و آنچه که بیان می کنید تا مستند نباشد موثر نیست. در صورت عدم همکاری فروشنده الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید و از دادگاه بخواهید وضعیت ملک از ثبت و شهرداری استعلام گردد. به این ترتیب شما مدرکی دال بر در معبر بودن به دست می آورید . و اگر اصل سند هم در اختیار شما باشد می توانید از طریق دفتر خانه از شهرداری استعلام نمایید. و یا در صورت نبود سند می توانید با تامین دلیل این مدرک را به دست بیاورید.به هر حال مالک در زمان فروش باید شما را در جریان قرار می داد و حالا هم چون طرح قبل از فروش به شما بوده در صورتی که اداره ثبت قادر به انتقال سند بنام شما نباشد شما بعلت غیر قابل انتقال بودن دو راه دارید یا به نسبت مقداری که در معبر قرار می گیرد استرداد ثمن معامله را بخواهید و یا به جهت غیر قابل انتقال بودن 200 متر در خواست فسخ معامله را نمایید . و آن سلب حق فسخ تاثیری در امری که در حال حاضر گرفتار آن شده اید ندارد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.