×

باسلام میخواستم دادخواست اصلاح محل تولد رو به استناد شهادت مادر و سند

باسلام میخواستم دادخواست اصلاح محل تولد رو به استناد شهادت مادر و سند نکاحیه مادر و پدر ثبت شده در شهر محل درخواست به اصلاح و دفاعیات وکیل در دادگاه مطرح کنم.لطفا راهنمایی کنید امکان رای (مثبت)در مرحله بدوی وجود داره؟؟ممنون

باسلام-میخواستم-دادخواست-اصلاح-محل-تولد-رو-به-استناد-شهادت-مادر-و-سند-نکاحیه-مادر-و-پدر--ثبت-شده-در-شهر-محل-درخواست-به-اصلاح-و-دفاعیات-وکیل-در-دادگاه-مطرح-کنم.لطفا-راهنمایی-کنید-امکان-رای-(مثبت)در-مرحله-بدوی-وجود-داره؟؟ممنون
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.