×

با عرض سلام میخواستم در مورد نحوه رسیدگی به مزاحمت تلفنی یک تو ضیح دهی

با عرض سلام میخواستم در مورد نحوه رسیدگی به مزاحمت تلفنی یک تو ضیح دهید سوال دوم اگر چنانچه شاکی و شخصی که مورد اتهام این جرم با هم تماسهای طولانی داشته باشند و هم را بشناسندحال اختلافی پیش بیاد و شاکی برای انتقام و بدست اوردن ادرس بیاد و با وسیله شماره موبایلی که از فرد مورد اتهام به دادسرا تقدیم کنه وچون می دانید ادرس مشترک مخابرات نمی ده مگر با دستور قضایی و ادرس شاکی بدست بیاره و فقط در شکایت بنویسه متهم فرار می کنه اگر ابلاغ ببینه و حکم جلب بگیره و دادسرا هیچ اقدامی برای اینکه ایا فرد مورد اتهام به تهدید و مزاحمت تلفنی تحقیقی صورت نگرفته که ایا حقیت داره موضو نسبت دادن شکایت یانه . حکم جلب صادر باورد به منزل البته شاکی یک شماره همراه اعتباری نسبت داده که اصلا به نام من نیست ودادسرا هیچ تحقیقی نکرده در مورد مالک شماره و به من نسبت دادند حال حکم منع تعقیقب قرار گرفته سوالی که ایجاد می شود سه سوال سوال اول در تاریخ 25 شکایت به وسیله معاون دادستان دستور تحقیق می دهد به پاسگاه که تحقیق بشه که پاسگاه ادرس موبایلی که در ارتباط بودیم که داوم هست ادرس می گیره و می نویسه به گفته شاکی احتمال فرار شاکی هست و در مورد تحقیق در مورد مزاحمت که با چه شماره ای و ایا بنده انجام می دهم یا نه یا شاکی ار شکایت سو نیت داره یا نه تحقیقی نمی شود و در تاریخ 28 به بازپرسی ارجاع می دهد بازپرس برای تحقیقات و اینکه ایا اتهام من انجام دادم یانه دستور تحت کنترل شماره مورد نظر می دهد تا اینکه در 29 یعنی فردای انروز شاکی به سرپرست دادسرا مراجعه می کنه با شکایتی که بنده اونا دارم تهدید می کنم و مزاحمت ایجاد می کنم و دستور جلب منا می کنه که سرپرست دادسرا با توجه به اینکه پروند ه در دست تحقیق بوده ابا اتهام مورد توجه بند هست یا نه تا بعد اگر مورد توجه من هست تصمیم اتخاذ کنه که سرپرست دادسرا که سمت معاون دادستان داره دستوره جلب منا می دهد سوال اول ایا بازپرس داشته تخقیق می کرده که اتهام مورد توجه من هست یا نه معاون دادستان سرپرست دادسرا می توانسته وارد عمل بشه بدون اینکه ایا شاکی از شکایت سو نیت داره یا نه دستور جلب بدهد؟ سوال دوم در مورد شماره همراهی که مورد ادعای انها هست مسج تهدید امیز و حک حثیت و مزاحمت تلفنی از مخابرات استلام گرفته نشده ماله چه شخصی ایا ماله بنده هست یا نه ایا تخلفه یا نه به استناد چه قانونی لطفا تو ضیح دهید سوال سوم ایا بنده می توان اعاده حثیت کنم که شاکی به بنده افترا زده و سو نیت داشته از شکایت و ذهنه دادسرا را می خواسته به انحراف بکشه با یک مسج تهدید دویست ملیونی که شماره ماله من نیست نسبت داده و هدفش این بوده که با ابروی بنده بازی کنه سوال سوم ایا کار دادسرا تخلف بوده در مورد مالک شماره تحقیقی صورت نداده

با-عرض-سلام-میخواستم-در-مورد-نحوه-رسیدگی-به-مزاحمت-تلفنی-یک-تو-ضیح-دهید-سوال-دوم-اگر-چنانچه-شاکی-و-شخصی-که-مورد-اتهام-این-جرم-با-هم-تماسهای-طولانی-داشته-باشند-و-هم-را-بشناسندحال-اختلافی-پیش-بیاد-و-شاکی-برای-انتقام-و-بدست-اوردن-ادرس-بیاد-و-با-وسیله-شماره-موبایلی-که-از-فرد-مورد-اتهام-به-دادسرا-تقدیم-کنه-وچون-می-دانید-ادرس-مشترک-مخابرات-نمی-ده-مگر-با-دستور-قضایی-و-ادرس-شاکی-بدست-بیاره-و-فقط-در-شکایت-بنویسه-متهم-فرار-می-کنه-اگر-ابلاغ-ببینه-و-حکم-جلب-بگیره--و-دادسرا-هیچ-اقدامی-برای-اینکه-ایا-فرد-مورد-اتهام-به-تهدید-و-مزاحمت-تلفنی-تحقیقی-صورت-نگرفته-که-ایا-حقیت-داره-موضو-نسبت-دادن-شکایت-یانه-.-حکم-جلب-صادر-باورد-به-منزل-البته-شاکی-یک-شماره-همراه-اعتباری-نسبت-داده-که-اصلا-به-نام-من-نیست-ودادسرا-هیچ-تحقیقی-نکرده-در-مورد-مالک-شماره-و-به-من-نسبت-دادند-حال-حکم-منع-تعقیقب-قرار-گرفته-سوالی-که-ایجاد-می-شود-سه-سوال
سوال-اول-در-تاریخ-25-شکایت-به-وسیله-معاون-دادستان-دستور-تحقیق-می-دهد-به-پاسگاه-که-تحقیق-بشه-که-پاسگاه-ادرس-موبایلی-که-در-ارتباط-بودیم-که-داوم-هست-ادرس-می-گیره-و-می-نویسه-به-گفته-شاکی-احتمال-فرار-شاکی-هست-و-در-مورد-تحقیق-در-مورد-مزاحمت-که-با-چه-شماره-ای-و-ایا-بنده-انجام-می-دهم-یا-نه-یا-شاکی-ار-شکایت-سو-نیت-داره-یا-نه-تحقیقی-نمی-شود--و-در-تاریخ-28-به-بازپرسی-ارجاع-می-دهد-بازپرس-برای-تحقیقات-و-اینکه-ایا-اتهام-من-انجام-دادم-یانه-دستور-تحت-کنترل-شماره-مورد-نظر-می-دهد--تا-اینکه-در-29-یعنی-فردای-انروز-شاکی-به-سرپرست-دادسرا-مراجعه-می-کنه-با-شکایتی-که-بنده-اونا-دارم-تهدید-می-کنم-و-مزاحمت-ایجاد-می-کنم-و-دستور-جلب-منا-می-کنه-که-سرپرست-دادسرا-با-توجه-به-اینکه-پروند-ه-در-دست-تحقیق-بوده-ابا-اتهام-مورد-توجه-بند-هست-یا-نه-تا-بعد-اگر-مورد-توجه-من-هست-تصمیم-اتخاذ-کنه-که-سرپرست-دادسرا-که-سمت-معاون-دادستان-داره-دستوره-جلب-منا-می-دهد-
سوال-اول-ایا-بازپرس-داشته-تخقیق-می-کرده-که-اتهام-مورد-توجه-من-هست-یا-نه-معاون-دادستان-سرپرست-دادسرا-می-توانسته-وارد-عمل-بشه-بدون-اینکه-ایا-شاکی-از-شکایت-سو-نیت-داره--یا-نه-دستور-جلب-بدهد؟

سوال-دوم-در-مورد-شماره-همراهی-که-مورد-ادعای-انها-هست-مسج-تهدید-امیز-و-حک-حثیت-و-مزاحمت-تلفنی--از-مخابرات-استلام-گرفته-نشده-ماله-چه-شخصی-ایا-ماله-بنده-هست-یا-نه-ایا-تخلفه-یا-نه-به-استناد-چه-قانونی-لطفا-تو-ضیح-دهید

سوال-سوم-ایا-بنده-می-توان-اعاده-حثیت-کنم-که-شاکی-به-بنده-افترا-زده-و-سو-نیت-داشته-از-شکایت-و-ذهنه-دادسرا-را-می-خواسته-به-انحراف-بکشه-با-یک-مسج-تهدید-دویست-ملیونی-که-شماره-ماله-من-نیست-نسبت-داده-و-هدفش-این-بوده-که-با-ابروی-بنده-بازی-کنه-

سوال-سوم-ایا-کار-دادسرا-تخلف-بوده-در-مورد-مالک-شماره-تحقیقی-صورت-نداده
با سلام دوست عزیز به نظر می رسد قبلا پاسخ شما را داده باشم به هر حال مزاحمت تلفنی در صورت اثبات جرم تلقی میگردد .در صورت تنظیم شکایت وتقدیم آن به دادسرا ابتدا متهم احظار می گردد در صورت عدم حضور مرجع رسیدگی کننده می تواند دستور جلب متهم را صادر نماید دادسرا پس از تحقیقات کامل نسبت به صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب اقدام می نماید در صورت صدور قرا منع تعقیب وقطعیت ان میتوانید علیه شاکی طرح شکایت نمائید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.