×

سلام دانشجو حقوق هستم خواستم در پاسخ به این سوال من رو یاری کنید ممنون

سلام دانشجو حقوق هستم خواستم در پاسخ به این سوال من رو یاری کنید ممنون آقای الف از خانم خود ب وکالت بلاعزل جهت طلاق بدلیل اختلافات خانوادگی اخذ نموده است 1. اولا طلاق از کدام نوع میباشد ؟با استدلال (رجعی بائن مبارات خلع) 2.آیا اصلا این وکالت درست است یا خیر؟ 3.با فرض صحیح بودن وکالت زوج چگونه میتواند در مراجع قضایی اقدام کند ؟(در تقدیم دادخواست خواهان و خوانده کیست) 4.در صورت محرض بودن بند 3 بات وجه به اینکه لازم است درصوت اقامه دعوا در مراجع قضایی زوجه به پزشک قانونی جهت اخذ ازمایش عدم بارداری معرفی شود در صورتی که عکس کسی غیر از زوجه خود را به دادگاه و آن خانم صاحب عکس را جهت آزمایش معرفی کن آیا زوج مرتگب جرم شده است یا خیر ؟ اگر مجرم میدانید جرم آن چیست ؟ و مجازات را مستندا به مواد قانونی ارائه و جرم آن خانم معرفی شده چیست و مجازات او چیست؟ 5.در صورت اثبات جرمبه شخص الف و آن خانم چه حکمی بر طلاق صورت گرفته به عمل می آید و آیا آن طلاق باطل است یا خیر؟(صحیح باطل نافذ و غیر نافذ)

سلام-دانشجو-حقوق-هستم-خواستم-در-پاسخ-به-این-سوال-من-رو-یاری-کنید-ممنون

آقای-الف-از-خانم-خود-ب-وکالت-بلاعزل-جهت-طلاق-بدلیل-اختلافات-خانوادگی-اخذ-نموده-است-
1.-اولا-طلاق-از-کدام-نوع-میباشد-؟با-استدلال-(رجعی-بائن-مبارات-خلع)
2.آیا-اصلا-این-وکالت-درست-است-یا-خیر؟
3.با-فرض-صحیح-بودن-وکالت-زوج-چگونه-میتواند-در-مراجع-قضایی-اقدام-کند-؟(در-تقدیم-دادخواست-خواهان-و-خوانده-کیست)
4.در-صورت-محرض-بودن-بند-3-بات-وجه-به-اینکه-لازم-است-درصوت-اقامه-دعوا-در-مراجع-قضایی-زوجه-به-پزشک-قانونی-جهت-اخذ-ازمایش-عدم-بارداری-معرفی-شود-در-صورتی-که-عکس-کسی-غیر-از-زوجه-خود-را-به-دادگاه-و-آن-خانم-صاحب-عکس-را-جهت-آزمایش-معرفی-کن-آیا-زوج-مرتگب-جرم-شده-است-یا-خیر-؟-اگر-مجرم-میدانید-جرم-آن-چیست-؟-و-مجازات-را-مستندا-به-مواد-قانونی-ارائه-و-جرم-آن-خانم-معرفی-شده-چیست-و-مجازات-او-چیست؟
5.در-صورت-اثبات-جرمبه-شخص-الف-و-آن-خانم-چه-حکمی-بر-طلاق-صورت-گرفته-به-عمل-می-آید-و-آیا-آن-طلاق-باطل-است-یا-خیر؟(صحیح-باطل-نافذ-و-غیر-نافذ)
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.