×

سلام.بنده یک واحد آپارتمان از تعاونی مسکن شرکتمان در سال ۹۱ فروختم.در

سلام.بنده یک واحد آپارتمان از تعاونی مسکن شرکتمان در سال ۹۱ فروختم.در مبایعه نامه تاریخ انتقال سند و دفترخانه مشخص قید شد.اما سند کل واحدها هنوز آماده نبود.در تاریخ مشخص شده همراه خریدار به دفترخانه رفته و با رضایت ایشان وکالت تام و یک چک ضمانت سند به او دادم و هنوز هم مسکن و شهرسازی سند را آماده نکرده است.الان خریدار چک را برگشت زده.در صورتی که بنده هنوز نتوانسته ام سند تحویل بگیرم.ضمنا در چک ذکر شده که برای ضمانت سند میباشد.حالا چک را از بنگاه گرفته و برگشت زده.آیا او میتواند پیگیری و من را محکوم کند؟

سلام.بنده-یک-واحد-آپارتمان-از-تعاونی-مسکن-شرکتمان-در-سال-۹۱-فروختم.در-مبایعه-نامه-تاریخ-انتقال-سند-و-دفترخانه-مشخص-قید-شد.اما-سند-کل-واحدها-هنوز-آماده-نبود.در-تاریخ-مشخص-شده-همراه-خریدار--به-دفترخانه-رفته-و-با-رضایت-ایشان-وکالت-تام-و-یک-چک-ضمانت-سند-به-او-دادم-و-هنوز-هم-مسکن-و-شهرسازی-سند-را-آماده-نکرده-است.الان-خریدار-چک-را-برگشت-زده.در-صورتی-که-بنده-هنوز-نتوانسته-ام-سند-تحویل-بگیرم.ضمنا-در-چک-ذکر-شده-که-برای-ضمانت-سند-میباشد.حالا-چک-را-از-بنگاه-گرفته-و-برگشت-زده.آیا-او-میتواند-پیگیری-و-من-را-محکوم-کند؟
وکیل  باتوجه به ارائه وکالت تام به خریدار دیگر موجبی برای دادن چک نبوده است اما بهرحال ، برگشت زدن چک دلیل میخواهد مگر اینکه برای گرفتن سند تاریخ جدیدی داده شده باشد و فروشنده به تعهد خود عمل نکرده باشد ، بهرحال ایشان باید در دفاع خود به همین مهم اشاره کند که چک ضمانت بوده و عدم ایفای تعهد به دلیل فورس ماژور خارج از اراده من بوده است و این چک برای عدم ایفای تعهد بوده است نه برای تاخیر به همین خاطر پیگیری میتونه بکنه اما محکومیت ایشون به توافق بعد و اینکه آیا انتقال سند و اخذ سند در زمان دادن چک ضمانت با تاریخ بوده یا خیر خیلی مهمه

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.