×

سلام.بنده میخواهم وکالت فروش جهت انجام فروش ملکی را با شخصی امضا کنم .

سلام.بنده میخواهم وکالت فروش جهت انجام فروش ملکی را با شخصی امضا کنم ...با مالک به صورت شفاهی توافق کردیم بابت هر فروش 30 درصد قیمت فروش به من میرسه .....میخواستم بپرسم چگونه به طور محضری میشه این 30 درصد را قید کرد و آیا در وکالت نامه میشه قید کرد این مطلب را؟در ضمن من دفتر خونه هم رفتم ولی از نوشتن جعاله خودداری میکنند و میگن به علت ابهامات تو جعاله مشکل ساز میشه و ما جعاله را قبول نمیکنیم.

سلام.بنده-میخواهم-وکالت-فروش-جهت-انجام-فروش-ملکی-را-با-شخصی-امضا-کنم-...با-مالک-به-صورت-شفاهی-توافق-کردیم-بابت-هر-فروش-30-درصد-قیمت-فروش-به-من-میرسه-.....میخواستم-بپرسم-چگونه-به-طور-محضری-میشه-این-30-درصد-را-قید-کرد-و-آیا-در-وکالت-نامه-میشه-قید-کرد-این-مطلب-را؟در-ضمن-من-دفتر-خونه-هم-رفتم-ولی-از-نوشتن-جعاله-خودداری-میکنند-و-میگن-به-علت-ابهامات-تو-جعاله-مشکل-ساز-میشه-و-ما-جعاله-را-قبول-نمیکنیم.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.