×

با۲۰واندی سال خدمت درسپاه. وبا۶ماه غیبت درصورت اخراج شامل قانون بازنش

با۲۰واندی سال خدمت درسپاه. وبا۶ماه غیبت درصورت اخراج شامل قانون بازنشستگی ویا سه پنجم حقوق میشوم یانه.

با۲۰واندی-سال-خدمت-درسپاه.-وبا۶ماه--غیبت-درصورت-اخراج-شامل-قانون-بازنشستگی-ویا-سه-پنجم-حقوق-میشوم-یانه.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.