×

با سلام، بنده در خارج از کشور هستم و بدلیل مشکلات مالی در دست یک نزول

با سلام، بنده در خارج از کشور هستم و بدلیل مشکلات مالی در دست یک نزول خور حدود 60 میلیون سفته و 100 میلیون چک دارم اصل طلب که 30 میلیون بوده پرداخت شده اما او طلب 30 میلیون دیگر دارد که تهیه ان زمان می برد، آ یا این شخص می تواند برای ورود و خروج من به کشور مشکل ایجاد نماید- با سپاس فراوان

با-سلام،-بنده-در-خارج-از-کشور-هستم-و-بدلیل-مشکلات-مالی-در-دست-یک-نزول-خور-حدود-60-میلیون-سفته-و-100-میلیون-چک-دارم-اصل-طلب-که-30-میلیون-بوده-پرداخت-شده-اما-او-طلب-30-میلیون-دیگر-دارد-که-تهیه-ان-زمان-می-برد،-آ-یا-این-شخص-می-تواند-برای-ورود--و-خروج-من-به-کشور-مشکل-ایجاد-نماید--با-سپاس-فراوان
وکیل  با سلام کاربر محترم در صورتیکه شخص مورد نظر نسبت به چک 100 میلیونی شکایت کیفری صدور چک بلامحل طرح نماید در اجرای ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مخیر است که قرار عدم خروج متهم را برای شش ماه صادر نماید البته قرار فوق قابل تمدید نیز می باشد .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.