×

با سلام دو روز پیش از کلانتری محل با حکم جلب اینجانب به درب منزل مراجع

با سلام دو روز پیش از کلانتری محل با حکم جلب اینجانب به درب منزل مراجعه کردند و به جرم مزاحمت تلفنی می خواستند اقدام به بازداشت اینجانب نمایند با توجه به اینکه اینجانب دانشجوی دوره دکترا بودم مامور کلانتری به جای بازداشت اینجانب گفتند که امروز خودم رو به کلانتری معرفی کنم با حضور در کلانتری با مامور به دادگاه فرستاده شدم و در اونجا با کمال تعجب دیدم به 4 ماه حبس محکوم شده ام. با بررسی قوانین کیفری در اینترنت متوجه شدم باید دو بار احضاریه به من داده می شده که من چیزی دریافت نکرده ام. در مورد خود ماهیت جرم هم من سیم کارت مورد نظر را 5 سال پیش به یک موبایل فروشی فروخته ام. متاسفانه نسخه قولنامه را گم نموده ام و موبایل فروش هم مغازه را واگذار نموده و مغازه دار جدید هیچ اطلاعی از معاملات سال های قبل ندارد ولی هنوز این خط بنام من در مخابرات ثبت می باشد. لطفا اینجانب را راهنمایی نمایید با تشکر

با-سلام-دو-روز-پیش-از-کلانتری-محل-با-حکم-جلب-اینجانب-به-درب-منزل-مراجعه-کردند-و-به-جرم-مزاحمت-تلفنی-می-خواستند-اقدام-به-بازداشت-اینجانب-نمایند--با-توجه-به-اینکه-اینجانب-دانشجوی-دوره-دکترا-بودم-مامور-کلانتری-به-جای-بازداشت-اینجانب-گفتند-که-امروز-خودم-رو-به-کلانتری-معرفی-کنم-با-حضور-در-کلانتری-با-مامور-به-دادگاه-فرستاده-شدم-و-در-اونجا-با-کمال-تعجب-دیدم-به-4-ماه-حبس-محکوم-شده-ام.-با-بررسی-قوانین-کیفری-در-اینترنت-متوجه-شدم--باید-دو-بار-احضاریه-به-من-داده-می-شده-که-من-چیزی-دریافت-نکرده-ام.-در-مورد-خود-ماهیت-جرم-هم--من-سیم-کارت-مورد-نظر-را-5-سال-پیش-به-یک-موبایل-فروشی-فروخته-ام.-متاسفانه-نسخه-قولنامه-را-گم-نموده-ام-و-موبایل-فروش-هم--مغازه-را-واگذار-نموده-و-مغازه-دار-جدید-هیچ-اطلاعی-از-معاملات-سال-های-قبل-ندارد-ولی-هنوز-این-خط-بنام-من-در-مخابرات-ثبت-می-باشد.-لطفا-اینجانب-را-راهنمایی-نمایید
با-تشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.