×

آیا میتوان از طریق دادگاه پرینت مکالمات و اس ام اس خطی تلفنی که بنام ه

آیا میتوان از طریق دادگاه پرینت مکالمات و اس ام اس خطی تلفنی که بنام همسرم نیست اما ایشان از آن خط استفاده می کنند را دریافت کرد؟ با توجه به اینکه این خط بنام خواهرشان ثبت شده.

آیا-میتوان-از-طریق-دادگاه-پرینت-مکالمات-و-اس-ام-اس-خطی-تلفنی-که-بنام-همسرم-نیست-اما-ایشان-از-آن-خط-استفاده-می-کنند-را-دریافت-کرد؟-با-توجه-به-اینکه-این-خط-بنام-خواهرشان-ثبت-شده.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.