×

باسلام:در ملک مشاع وقابل افرازی که بدلیل تخلفات ساختمانی درمستحدثات جد

باسلام:در ملک مشاع وقابل افرازی که بدلیل تخلفات ساختمانی درمستحدثات جدید پرونده آن درکمیسیون ماده100تحت رسیدگیست آیانداشتن پایانکار باعث رای به عدم افرازملک ونهایتادرخواست فروش املاک مشاع خواهدشد؟یعنی تاخیردرصدور پایان کار در رای صلاحیت افرازیاعدم افرازملک موثراست؟باتقدیم احترام

باسلام:در-ملک-مشاع-وقابل-افرازی-که-بدلیل-تخلفات-ساختمانی-درمستحدثات-جدید-پرونده-آن-درکمیسیون-ماده100تحت-رسیدگیست-آیانداشتن-پایانکار-باعث-رای-به-عدم-افرازملک-ونهایتادرخواست-فروش-املاک-مشاع-خواهدشد؟یعنی-تاخیردرصدور-پایان-کار-در-رای-صلاحیت-افرازیاعدم-افرازملک-موثراست؟باتقدیم-احترام
املاکی که ثبت شده باشند در جهت افراز از شهرداری قابلیت افراز یا عدم آن وفق مقرارت شهرسازی استعلام می شود و ارجاع موضوع به ماده 100 مانع ارسال پاسخ استعلام فوق نمی باشد ولی شهداریها عملا در صورت وجود تخلف تا زمان رسیدگی به تخلف از پاسخ به استعلام خودداری می نمایند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.