×

1-شرایط طلاق غیابی و تکلیف مهریه 2-طلاق مردی که زندانی است و راضی به

1-شرایط طلاق غیابی و تکلیف مهریه 2-طلاق مردی که زندانی است و راضی به طلاق نیست .مردی که معتاد است و راضی به طلاق نیست .مردی که درآمد مالی ندارد و راضی به طلاق نیست.مرد بیمارکه جزءعیوب نباشد و عیبی که قابل درمان نباشد .و در تمام موارد تکلیف مهریه چیست

1-شرایط-طلاق-غیابی-و-تکلیف-مهریه-
2-طلاق-مردی-که-زندانی-است-و-راضی-به-طلاق-نیست-.مردی-که-معتاد-است-و-راضی-به-طلاق-نیست-.مردی-که-درآمد-مالی-ندارد-و-راضی-به-طلاق-نیست.مرد-بیمارکه-جزءعیوب-نباشد-و-عیبی-که-قابل-درمان-نباشد-.و-در-تمام-موارد-تکلیف-مهریه-چیست
وکیل  با سلام در سوال 2 باید عسر وحرج زوجه در تمامی موارد اثبات گردد . ودر تمامی موارد مهریه باقی میماند .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.