×

با سلام بنده در تاریخ ۹۸/۰۱/۰۷ در مسیر اتوبان قزوین کرج بر اثر انحراف

با سلام بنده در تاریخ ۹۸/۰۱/۰۷ در مسیر اتوبان قزوین کرج بر اثر انحراف از مسیر خارج شدم و وسیله نقلیه من دچار واژگونی شد که بر اثر این حادثه همسرم و فرزندم دچار جرح شده اند و در حال حاضر همسرم در بیمارستان بستری می باشد بعد از اعلام نظریه کارشناس تصادفات میزان تقصیر در این حادثه به صورت ۵۰% راننده و ۵۰% ادراه راهداری تشخیص داده شده است .اداره راهداری به این نظریه اعتراض کرده است و در حال حاضر پرونده در شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ قرار داشته و وقت نظارت برای تاریخ ۹۸/۰۵/۱۶ تعیین شده است اینجانب با توجه به نیاز برای امرار معاش به وسیله نقلیه خود از شما در مورد آزادی خودرو سوال دارم که اتومبیل را به چه صورت و تا چه زمانی و یا در صورت نیاز با چه وثیقه ایی می توان از پارکینگ خارج کرد چون با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر اینجانب توان پرداخت هزینه پارکینگ را بیش از این ندارم و به وسیله نقلیه خود احتیاج دارم

با-سلام-بنده-در-تاریخ-۹۸/۰۱/۰۷-در-مسیر-اتوبان-قزوین-کرج-بر-اثر-انحراف-از-مسیر-خارج-شدم-و-وسیله-نقلیه-من-دچار-واژگونی-شد-که-بر-اثر-این-حادثه-همسرم-و-فرزندم-دچار-جرح-شده-اند-و-در-حال-حاضر-همسرم-در-بیمارستان-بستری-می-باشد-بعد-از-اعلام-نظریه-کارشناس-تصادفات-میزان-تقصیر-در-این-حادثه-به-صورت-۵۰%-راننده-و-۵۰%-ادراه-راهداری-تشخیص-داده-شده-است-.اداره-راهداری-به-این-نظریه-اعتراض-کرده-است-و-در-حال-حاضر-پرونده-در-شعبه-۴-دادیاری-دادسرای-عمومی-و-انقلاب-شهرستان-ساوجبلاغ-قرار-داشته-و-وقت-نظارت-برای-تاریخ-۹۸/۰۵/۱۶-تعیین-شده-است-اینجانب-با-توجه-به-نیاز-برای-امرار-معاش-به-وسیله-نقلیه-خود-از-شما-در-مورد-آزادی-خودرو-سوال-دارم-که-اتومبیل-را-به-چه-صورت-و-تا-چه-زمانی-و-یا-در-صورت-نیاز-با-چه-وثیقه-ایی-می-توان-از-پارکینگ-خارج-کرد-چون-با-توجه-به-شرایط-اقتصادی-حال-حاضر-اینجانب-توان-پرداخت-هزینه-پارکینگ-را-بیش-از-این-ندارم-و-به-وسیله-نقلیه-خود-احتیاج-دارم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.