×

با عرض سلام بنده جوانی هستم 28 ساله که در شغل بنده خدمات رایانه ای و م

با عرض سلام بنده جوانی هستم 28 ساله که در شغل بنده خدمات رایانه ای و مهر سازی هستش.از بنده مهر جعلی گرفته شده و از آنها هیچ گونه استفاده ای به عمل نیامده.و قاضی محترم برای بنده یکسال حبس تعزیری صادر کرده و چون شاکی داشتم بعد از قطعی شدن رای در دادگاه تجدیدنظر استان رضایت گرفتم و دادستان محترم پرونده برای اعمال ماده 277 به شعبه صادر کننده رای ارسال نمیکند حال میخواستم بدانم که دادستان چنین حقی را دارد که پرونده برای اعمال تخفیف ارسال کند و در صورت ارسال پرونده دادگاه تجدیدنظر چه حکمی را برای اینجانب در نظر خواهد گرد در صورتی که بنده هیچ گونه سابقه کیفری نداشته و این اولین بار است که مرتکب جرمی شده ام

با-عرض-سلام
بنده-جوانی-هستم-28-ساله-که-در-شغل-بنده-خدمات-رایانه-ای-و-مهر-سازی-هستش.از-بنده-مهر-جعلی-گرفته-شده-و-از-آنها-هیچ-گونه-استفاده-ای-به-عمل-نیامده.و--قاضی-محترم-برای-بنده-یکسال-حبس-تعزیری-صادر-کرده-و-چون-شاکی-داشتم-بعد-از-قطعی-شدن-رای-در-دادگاه-تجدیدنظر-استان-رضایت-گرفتم-و-دادستان-محترم-پرونده-برای-اعمال-ماده-277-به-شعبه-صادر-کننده-رای-ارسال-نمیکند-حال-میخواستم-بدانم-که-دادستان-چنین-حقی-را-دارد-که-پرونده-برای-اعمال-تخفیف-ارسال-کند-و-در-صورت-ارسال-پرونده-دادگاه-تجدیدنظر-چه-حکمی-را-برای-اینجانب--در-نظر-خواهد-گرد-در-صورتی-که-بنده-هیچ-گونه-سابقه-کیفری-نداشته-و-این-اولین-بار-است-که-مرتکب-جرمی-شده-ام

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.