×

سلام مغازه ای را با توافق تقریبا 21متر مربع خریدیم ودر قولنامه هم قید

سلام مغازه ای را با توافق تقریبا 21متر مربع خریدیم ودر قولنامه هم قید کردیم حالا وقت سند زدن رسیده ومالک میگوید مغازه 23متر اسَت وپول از ما میخواهد میخواستم ببینم میتوانیم شکایت کنیکم تا به حقمان برسیم یانه؟َ

سلام-
مغازه-ای-را-با-توافق-تقریبا-21متر-مربع-خریدیم-ودر-قولنامه-هم-قید-کردیم-حالا-وقت-سند-زدن-رسیده-ومالک-میگوید-مغازه-23متر-اسَت-وپول-از-ما-میخواهد-میخواستم-ببینم-میتوانیم-شکایت-کنیکم-تا-به-حقمان-برسیم-یانه؟َ

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.