×

باسلام جوانی مرده است که یک همسر دارد و یک فرند صغیر(پسر 10 ساله) پد

باسلام جوانی مرده است که یک همسر دارد و یک فرند صغیر(پسر 10 ساله) پدر و مادر این جوان زنده اند این جوان قبل از فوت چند روز بحالت کما در بیمارستان بستری بود سوال1) آیا می توان هزینه بیمارستان، هزینه کفن و دفن، هزینه مراسمات عزا را از دارائی این مرحوم برداشت یا چون بچه صغیر دارد نمی شود بعبارت دیگر این هزینه ها برعهده کیست سوال2) ایشان قبل از مرگ، نصف منزل خود را بنام همسرش کرده، آیا این نصف منزل از مهریه همسر کم می شود یا نه

باسلام
جوانی-مرده-است-که-یک-همسر-دارد-و-یک-فرند-صغیر(پسر-10-ساله)
پدر-و-مادر-این-جوان-زنده-اند
این-جوان-قبل-از-فوت-چند-روز-بحالت-کما-در-بیمارستان-بستری-بود

سوال1)-آیا-می-توان-هزینه-بیمارستان،-هزینه-کفن-و-دفن،-هزینه-مراسمات-عزا-را-از-دارائی-این-مرحوم-برداشت-یا-چون-بچه-صغیر-دارد-نمی-شود
بعبارت-دیگر-این-هزینه-ها-برعهده-کیست

سوال2)-ایشان-قبل-از-مرگ،-نصف-منزل-خود-را-بنام-همسرش-کرده،-آیا-این-نصف-منزل-از-مهریه-همسر-کم-می-شود-یا-نه
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.